Arhiiv

Kuidas näidata, et mõisted on omavahel seotud?

Enamasti on ühes valdkonnas mõisted omavahel ühel või teisel moel seotud. Näiteks võib olla, et üks mõiste on üldisem (nt tool) ja hõlmab teist (nt tugitool). Ekilexis saate neid seoseid näidata.

Et Ekilexis kirjetevahelisi seoseid luua, saate kasutada tähenduse seose funktsiooni. Kahe kirje vahel saab märkida nii täpsemaid seoseliike (nt ülem- või alammõiste või antonüüm) kui ka üldist seost (tähenduse seos), seoseliiki täpsustamata. Kui mõiste on seotud mitme teise mõistega, saab luua ka mitu tähenduse seost.

NB! Seoseid saab luua vaid enda terminibaasi kirjete vahel. St kui soovite näiteks näidata, et mõiste ükssarvik on seotud mõistega idufirma, peate olema nende mõlema kohta oma terminibaasi kirjed loonud.

1. Klõpsake mõisteplokis (st kõige ülemises plokis, kus paiknevad ka seletused) paremal asuva plussmärgi peale.

2. Valige avaneva akna rippmenüüst “Tähenduse seos”.

3. Otsige termini järgi seotud kirjet ja looge sellega seos järgmiselt.

 1. Trükkige avanevas aknas esimesele väljale termin, mille kirjega soovite seost luua, ja vajutage “Otsi”. Alumises näites paiknen ise kirjes ükssarvik ja soovin luua seost kirjega idufirma.
 2. Valige rippmenüüst “Vali väärtus” soovitud seoseliik. Näites valin üldise seoseliigi: “seotud (tähendus/mõiste)”.
  NB! Vältige seoseid, mille järel on kirjas “kakskeelses” ja “võrdle”. Need on EKI leksikograafide töövahendid.
 3. Tehke linnuke leitud (sobiva) kirje juurde. Juhul kui vastuseks tuleb mitu mõistekirjet, veenduge, et teete linnukese enda terminibaasi kirje juurde (termini kõrval väikses kirjas on teie terminibaasi lühikood, näites “kce”, mis tähistab Katsebaasi).
 4. Vajutage “Lisa valitud seosed”.

4. Nüüd näete, et mõisteplokis on lisatud seos näha. Kui klõpsate sinisel kirjal, jõuate seotud mõistekirjesse. Seosed on teie kirje juures näha ka Sõnaveebis.

Kuidas märkida termini usaldusväärsust?

Ekilex võimaldab märkida termini juurde selle usaldusväärsust. Usaldusväärsust märkides saab osutada näiteks sellele, kui kindel on komisjon selles, et lisatud termin on sobilik või tegelikult kasutusel. Kui termin on leitud näiteks vaid ühest (küsitavast) allikast, ent ei tundu esinevat mujal, võib selle juurde märkida madalama usaldusväärsushinnangu kui laiemalt levinud või komisjoni kinnitatud terminitele.

Usaldusväärsushinnanguid on viis (0 – madalaim, 5 – kõrgeim). Teha saab ka valiku “määramata”.

1. Usaldusväärsushinnangut saab lisada termini kõrval olevast plussmärgist.

2. Rippmenüüst tuleks valida “Ilmiku usaldusväärsus” ning seejärel numbrite seast valik teha.

3. Termini usaldusväärsushinnangut kuvatakse Ekilexis tähekestega.

Kuidas lisada mõistekirjesse erisümbolitega valemeid?

Mõistekirje tekstiväljadele (definitsioon, märkus, kontekst jm) saab lisada pilte. Need võimaldavad kirja panna erisümboleid sisaldavaid valemeid ja muud teavet, mida on tavapäraste tekstitööriistade abil keerukas sisestada.

Selleks, et valemeid lisada, peaks pilt olema varem internetti üles laadidud.

Pildi lisamiseks tuleb soovitud tekstivälja kastis vajutada sinist pildi lisamise nuppu (vt allolev näide). Seejärel tuleb kleepida aadressiväljale pildi avalik aadress. Kui kasutate näiteks pilveteenust, peab veenduma, et kopeeriksite just pildi avaliku jagamise aadressi.

Kuidas teha kirjesse pisiparandusi ilma, et muutmiskuupäev muutuks?

Pisiparanduste funktsioon võimaldab teha “kirurgilisi” muudatusi ilma, et mõistekirje muutmiskuupäev muutuks. Pisiparanduste funktsiooni ei pea kasutama, kuid mõnikord võib see olla kasulik.

Näiteks on võimalik, et terminibaasis on mõni vanem mõistekirje, mille terminiväljal märkate täheviga. Kui teil ei ole aega tervet kirjet üle vaadata ja sellesse süveneda, siis ei ole mõistlik, et ka kirje muutmise kuupäev muutuks – kasutaja eeldab, et siis olete kogu kirje sel ajal üle vaadanud ja ajakohastanud. Saate aga lülitada sisse pisiparanduste funktsiooni ja tähevea parandada. Viimase muutmise kuupäev jääb endiseks ega jäta kasutajale muljet, et olete hiljuti kirje ajakohastanud ning heaks kiitnud.

Pisiparanduste tegemise funktsiooni saab sisse ja välja lülitada kirje allosas paremal pool asuvast sinisest nupust.

Kuidas saan mõistekirjet dubleerida?

Mõistekirje dubleerimise funktsioon võib mõnikord kasuks tulla näiteks juhul, kui ühte kirjesse on kogemata lisatud kahe mõiste info ja soovite ühest kirjest teha kaks erinevat.

1. Mõiste dubleerimise nupp asub kirje ülaosas nuppude “Lisa termin” ja “Ühenda” kõrval.

2. Kui mõiste on dubleeritud, ilmub duplikaat automaatselt eelmise mõistekirje kõrvale, kuid on sellegipoolest teine kirje. Nii saab kahes kirjes korraga toimetada ning nendes olevat teavet võrrelda. Ühes kirjes tehtavad muudatused kajastuvad vaid selles kirjes ega kandu automaatselt teise kirjesse: sisuliselt ongi tegu kahe eraldiseisva kirjega, milles on lihtsalt samasugune info.

Alumisel pildil on näha kaks kirjet: vajutasin vasakpoolsel kirjel nuppu “Dubleeri”, mis lõi parempoolse identse kirje eht duplikaadi.

Kuidas lisada mõistekirjesse mitteavalikku sisemärkust?

Nii terminite kui ka mõisteploki (kirje ülemine osa, mis sisaldab definitsioone, seotud termineid ja valdkondi) juurde saab lisada sisemärkusi, mis ei muutu Sõnaveebis avalikuks. Sisemärkustesse saab kirjutada teavet, mida tahate jagada teiste terminibaaside koostajatega, kelle terminibaasis on sama kujuga termin.

Näiteks kui lisan sisemärkuse termini ükssarvik (idufirma tähenduses) juurde, ilmub see nii minu terminibaasi kirjesse kui ka sellise terminibaasi kirjesse, kus räägitakse mütoloogilisest olendist ükssarvikust.

Mõiste ja termini sisemärkust saab lisada nii enda kui ka teistesse terminibaasidesse (st see ei sõltu sõnakogu muutmisõigusest). 

1. Sisemärkuse nupp asub terminite või mõisteploki juures paremal pool (kirja “ÕS selgitab” juures).

2. Avanevasse tekstiaknasse saab trükkida sisemärkuse. Sisemärkuse lisamiseks tuleb vajutada nuppu “Lisa”.

3. Sisemärkuse olemasolu kirjes näitab selle nupu juures olev punane täpike. Kui täpikese kõrval olevale noolele klõpsata, saab sisemärkust näha. Uuesti klõpsates saab sisemärkuse sulgeda.

4. Terminoloogide vaate detailotsingust on võimalik üles leida kirjed, kuhu olete sisemärkuse lisanud. Selleks tuleb minna detailotsingusse ja teha järgmised valikud.

NB! Esimesest tulbast peab olema valitud “termin” juhul, kui tahate leida termini juurde lisatud sisemärkusi. Kui lisasite sisemärkuse kõige üles, st mõisteplokki (definitsioonide juurde), leiate sellised kirjed üles, kui valite otsingus esimesest rippmenüüst “Mõiste”.

Ekilexis saab mitteavalikuks muuta ka neid välju, mis on muidu avalikud (termin koos selle juures oleva teabega, definitsioon, kasutusnäide jm). Lugege selle võimaluse kohta siit.

Kuidas lisada kirjesse märkusi?

Ekilexis saab mõistekirjesse lisada märkusi, millega saab mõiste, definitsiooni või termini kohta lisainfot anda. Kuna mõiste definitsioon peaks olema ühelauseline, sobib märkuseväljale üldjuhul ka selline teave, mida tahaksite definitsiooni järele teiseks või kolmandaks lauseks lisada.

Erinevalt definitsioonist võiksid märkused olla vormistatud täislausetena, mis algavad suure tähega ja lõppevad punktiga. Ühele märkuseväljale võib lisada mitu lauset. Igal märkusel võiks olla ka allikaviide: juhul kui tegu on allikast kopeeritud teabega, peaks viitama sellele allikale, kui aga märkuse on lisanud terminikomisjoni esindaja, peaks viitama komisjonile.

Märkusi saab mõistekirjes lisada kolme kohta.

Mõiste märkus

Mõiste märkuse väljale sobib enamasti teave, mis ei kommenteeri konkreetset terminit või definitsiooni ega selle sõnastust. Tegu on lisainfoga, mis annab teavet nähtuse (mõiste) kui sellise kohta. (Kui mõiste ja termini erinevused on teile ebaselged, siis vaadake selle kohta lähemalt siit.)

Mõiste märkust saab lisada plussmärgist, mis asub kirje kõige ülemises paremas nurgas:

Avanenud menüüst tuleks valida variant “Märkus”:

Seejärel avaneb tekstiväli, kuhu saate soovitud teksti sisestada.

Definitsiooni märkus

Definitsiooni märkuse väljale sobib enamasti teave, mis kommenteerib definitsiooni või on sellega muul moel väga tihedalt seotud.

Definitsiooni märkust saab lisada, kui minna kursoriga definitsiooni teksti peale ning vajutada halli märkmepaberi nuppu:

Seejärel avaneb tekstiväli, kuhu saate soovitud teksti sisestada.

Termini (ilmiku) märkus

Termini märkuse väljale sobib teave, mis kommenteerib terminit. Sinna võib kanda näiteks lisainfot selle kohta, kes termini esimest korda kasutusele võttis. Kui sama mõiste kohta on aga näiteks kasutusel kaks paralleelterminit, võib termini märkuste abil täpsustada seda, mis ringkonnas emb-kumb termin kasutusel on (juhul kui selline erinevus on teada).

Termini märkust saab lisada termini kõrval asuvast plussmärgist:

Avanenud menüüst tuleks valida variant “Ilmiku märkus”:

Seejärel avaneb tekstiväli, kuhu saate soovitud teksti sisestada.

Võimalik on lisada ka mitteavalikke märkusi, mida väliskasutaja Sõnaveebis ei näe. Need tulevad kasuks siis, kui tegu on kommentaaridega, mis on mõeldud vaid terminibaasi koostajatele. Vaadake siit, kuidas mõistekirje väljade avalikkust muuta.

Kuidas saan kirjete osiseid mitteavalikuks muuta?

Ekilexis on mõistekirje iga tekstivälja juures võimalik valida selle avalikkust. Vaikimisi on kõik väljad avalikud – see tähendab, et neid välju näeb ka iga väliskasutaja (lugege siit lähemalt, kuidas Ekilex on seotud kasutajakeskkonnaga ehk keeleportaaliga Sõnaveeb).

Mõnikord aga võib juhtuda, et soovite mõistekirjesse lisada teavet iseenda ja teiste oma terminibaasi koostajate jaoks ega soovi, et kümned tuhanded väliskasutajad seda näeksid. Samuti võite soovida mitteavalikuks muuta osiseid, mida tahate veel muuta või täiendada.

Siiski pidage meeles: mittetäielik teave on kasutaja jaoks väärtuslikum kui teabe puudumine. Seepärast soovitame üldjuhul hoida kõik kirje osised avalikud – kui just need ei ole mõeldud sisekommentaaridena terminibaasi koostajatele endile.

Vaata ka, kuidas lisada sisemärkust, mis ei muutu Sõnaveebis avalikuks.

Termini avalikkuse muutmine

Termini ja sellega seotud teabe avalikkusest annab märku termini juures olev tabaluku märk. Avatud tabalukk näitab, et termin koos teabega on avalik, suletud tabalukk aga näitab, et termin ei ole avalikus keeleportaalis nähtav. Termini avalikkust saab muuta, kui tabaluku ikoonil klõpsata:

Kui märgite termini mitteavalikuks, muutub mitteavalikuks ka muu selle juures olev info (kasutusnäide, allikaviide jm). Kui mõistekirjes on kõik terminid märgitud mitteavalikuks, on väliskasutaja eest peidus kogu kirje. Hiljem saate termini samale ikoonile klõpsates taas avalikustada.

Definitsiooni, märkuse, kasutusnäite avalikkuse muutmine

Teiste tekstiväljade avalikkust saab muuta kas neid lisades või muutes. Selleks peab eemaldama linnukese kirja “Avalik” eest. Näiteks kui soovin mitteavalikuks muuta definitsiooni märkust, vajutan esmalt definitsiooni muutmisnuppu:

Seejärel eemaldan avanenud aknas linnukese välja “Avalik” eest ja vajutan “Salvesta”:

NB! Kui muudate mingi välja mitteavalikuks ajutiselt, siis ärge unustage seda hiljem taas avalikustada.

Miks on oluline, et iga termin oleks kantud eraldi väljale?

Ekilexis peaks iga termini – olgu tegu sünonüümi või muukeelse vastega – lisama uuele terminiväljale. Terminiväljal ei tohiks olla komasid, semikooloneid, kaldkriipse või muid sümboleid, välja arvatud siis, kui need on termini enda osa. Kõik terminivariandid, olgu neis kasvõi pelgalt ühetäheline erinevus, peaksid olema kantud eraldi terminiväljadele.

Miks? Terminiväljal eri terminite vahel komasid, sulge ja muid märke kasutades ei tule soovitud termin lihtotsinguga välja. Teie terminitöö jääb sel moel kasutajale leidmatuks.

Vaadake siit, kuidas lisada mõistekirjesse uut terminit.

Näide

Oletame, et tahan sünonüümidena terminibaasi kanda terminid hõberemmelgas ja hõbepaju.

 • Kui hakkan mõistekirjet alles looma, vajutan Ekilexis ülevalt siniselt ribalt nuppu “Uus mõiste”. Lisan termini hõberemmelgas. (Vaadake siit lähemalt, kuidas Ekilexis uut mõistekirjet luua.)

 • Kui mõistekirje on juba loodud ja soovin kirjesse lisada ka teise termini (sünonüümi), pean selle lisama uuele terminiväljale. Selleks vajutan loodud kirjes nuppu “Lisa termin”. Trükin avanenud väljale termini hõbepaju ja valin keeleks eesti.
  • Muukeelse termini (vaste) lisamine käib samamoodi, ainult et eesti keele asemel tuleb avanenud aknas valida termini õige keel.
   

Lisatud terminid on nüüd esitatud eri terminiväljadel ja vaade on järgmine. Mõlemad terminid tulevad välja, kui neid Ekilexis või Sõnaveebis otsida.


Et leida oma terminibaasist termineid, mis võivad olla ühel väljal koma, semikooloni või mõne muu märgiga eraldatud, võiksite kasutada järgmist otsingut:
Terminoloogide vaate detailotsing: termin; väärtus; sisaldab; soovitud märk, näiteks:

Kui tunnete, et mõiste (ja mõistekirje) ning termini erinevused on veel ebaselged, klõpsake siia, et neist rohkem teada saada.

Kas saan kirjeid pärast valmimist muuta?

Jah – Ekilexis saab kõiki mõiste- ja allikakirje välju muuta ka pärast seda, kui olete kirjega enda hinnangul (selleks korraks) lõpetanud.

Mõnikord võite soovida kirjet hiljem täiendada või avastate mõnel väljal näiteks trükivea. Isegi kui kirje on juba Sõnaveebis avalik, saate seda sellegipoolest Ekilexis parandada või täiendada. Järgmisel päeval on muudatus näha ka Sõnaveebis.

Ekilexis on iga välja muutmisnupp sinine. Muutmisnupp tekib, kui lähete hiirekursoriga selle välja peale, mida soovite muuta.

Näide muutmisnupu klõpsamisest mõistekirjes:

Kui soovin muuta termini juures olevat kasutusnäidet, lähen hiirekursoriga kasutusnäite väljale ja klõpsan tekkinud sinisele nupule.

Näide muutmisnupu klõpsamisest allikakirjes:

Kui soovin muuta allikakirje pealkirjavälja, lähen hiirekursoriga pealkirja juurde ja klõpsan tekkinud sinisele nupule.

Seejärel avaneb aken, kus saate soovitud muudatuse teha.

NB! Muuta saab ainult neid kirjeid, mille olete kas ise loonud (allikakirjete puhul) või mis asuvad terminibaasis, mille muutmisõigus teil on (mõistekirjete puhul). Enamasti on terminibaasi koostajatel õigus teha muudatusi vaid enda terminibaasi kirjetes.