Toetused 2016

Terminisõnastike, andmebaaside ja terminikomisjonide konkurss

Riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” juhtkomitee otsustas 31. märtsil 2016 toetada järgmiseid terminikomisjone:

1) Säästev areng ja ökoloogia (Mart Külvik, Mart.Kylvik@emu.ee) – 1 400

2) Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond (Kalju Tammaru, Piret Pärgma piret.pargma@nlib.ee) – 1 700

3) Poliitika ja valitsemise terminoloogiatöörühm (Leif Kalev) – 1 100

4) Sotsioloogia terminivara komisjon Tallinna Ülikoolis (Triin Roosalu) – 1 100

5) Teraapialoomi kaasavate organisatsioonide terminikomisjon (Liis Teesaar, liisteesaar@teraapiakoer.ee) – 1 400

6) Geoterminite komisjon (Tiia Kurvits) – 1 400

7) Geoinformaatika ja geomaatika erialaterminoloogia komisjon (Tõnu Oja) – 1 400

8) Eesti Muusikateraapia Ühingu terminoloogia ja definitsioonide töögrupp (Maria Vessmann) – 1 000

9) Käsitööteaduse oskuskeele toimkond (Ave Matsin, ave.matsin@ut.ee) – 1 300

10) Uskumusolendite terminisõnastiku toimkond (Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee) – 1 000

11) Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse Ida mõtteloo terminoloogia töörühm (Märt Läänemets, mart.laanemets@ut.com) – 1 300

12) Botaanilise terminoloogia komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures (Toomas Kukk, tomkukk@gmail.com) – 1 300

13) Eesti Looduseuurijate Seltsi entomoloogiasektsioon (Ivar Ojaste, secretarius@elus.ee) – 1 300

14) Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (Matti Masing, matti@ut.ee) – 1 300

15) Eesti Aiandusliidu aiandusterminoloogia komisjon (Väino Eskla) – 1 400

16) Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (Ülle Sihver, Ylle.Sihver@emu.ee) – 900

17) Meditsiinifüüsika terminoloogia komisjon (Kalle Kepler, kalle.kepler@ut.ee) – 1 300

18) Teenuste disain ja juhtimine (Katrin Saks, Katrin.Saks@ut.ee) – 1 300

19) Loomakasvatusalase terminoloogia toimkond (Peep Piirsalu, Peep.Piirsalu@emu.ee) – 1 300

20) Kosmoseterminite komisjon (Uno Veismann, uno.veismann@to.ee) – 600

21) Muuseumiterminite toimkond (Agnes Aljas, agnesaljas@gmail.com) – 1 000

22) Haridusterminoloogia komisjon (Helin Puksand, helinp@tlu.ee) – 1 500

23) Eesti Looduseuurijate Seltsi geoloogiasektsioon (Liisa Lang, liisa.lang@ut.ee) – 1 300

24) Arheoloogia terminoloogia komisjon (Kätlin Jansons, katlin.jansons@ut.ee) – 1 700

25) Eesti linnunimetuste komisjon (Andres Kalamees, Eerik Leibak, eerik@elfond.ee) – 300

26) Tootmistehnika ja -süsteemide terminitöörühm (Tauno Otto, tauno.otto@gmail.com) – 1 500

27) MTÜ Eesti Küberfüüsika Selts (Adelheid Kiriland, adelheid.kiriland@kfst.ee) – 1 000

28) Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (Lauri Saks, slauris@ut.ee) – 1 300

29) Metallitööde terminoloogia töörühm (Anu Kull, anu.kull@tlmk.ee) – 1 400

30) Statistikaterminite töörühm (Ene-Margit Tiit, ene.tiit@ut.ee) – 1 100

31) Keemia terminikomisjon (Kalle Truus, truus@tlu.ee) – 1 200

32) Limnoloogilise terminoloogia komisjon (Toomas Kõiv, toomas.koiv@emu.ee) – 1 000

33) Arhitektuuri oskussõnastiku terminikomisjon (Maris Veeremäe, maris.veeremae@artun.ee) – 1 100

34) Tartu Ülikooli filosoofia osakond (Mats Volberg) – 1 000

35) Tallinna Tehnikaülikooli metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm (Rein Laaneots, reinlaaneots@gmail.com) – 1 000

36) Veterinaarparasitoloogia (Toivo Järvis, Toivo.Jarvis@emu.ee) – 1 000

Jätkuprojekt

37) Mõistepõhine matemaatika terminikogu (Mati Abel) – 1 500

Kokku  44 700 eurot.

 

Kõrgkoolide terminoloogiamoodulite toetamine

Tallinna Ülikool – 11 100 eurot
Eesti Maaülikool – 5 000 eurot
Tartu Ülikool – 3 900

Kokku 20 000 eurot.

 

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Diana Eerma, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Kaia Kask, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Kristi Praakle, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (500 eurot) link väitekirjale
Kadri Aavik, TLÜ ühiskonnateaduste instituut (500 eurot) link väitekirjale
Liisa Lang, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Renate Rutiku, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Mario Öeren, TTÜ keemiainstituut (500 eurot) link väitekirjale
Berit Tein, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (500 eurot) link väitekirjale
Risto Ilves, EMÜ tehnikainstituut (500 eurot) link väitekirjale
Priit Põllumäe, EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut (500 eurot) link väitekirjale
Sirje Kupp-Sazonov, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkond (500 eurot) link väitekirjale

 

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Anni Jürine, TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži spetsialist-assistent (700 eurot)
Kai Rünk, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadur (440 eurot)
Anneli Randla, EKA kunstikultuuri teaduskonna dotsent (500 eurot)
Tauri Roosipuu, TTÜ Eesti Mereakadeemia 3. aasta üliõpilane (800 eurot)
Madli Pesti, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 4. aasta doktorant (450 eurot)
Andrus Org, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppejõud (450 eurot)
Ingo Valgma, TTÜ mäeinstituudi professor (420 eurot)