Toetused 2017

Terminisõnastike, andmebaaside ja terminikomisjonide konkurss

Riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” juhtkomitee otsustas 13. aprillil 2017 toetada järgmiseid terminikomisjone:

1) Haridusterminoloogia komisjon (Helin Puksand, helin.puksand@tlu.ee) – 1 900

2) Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond (Kalju Tammaru, Piret Pärgma, piret.pargma@nlib.ee) – 2 200

3) Teatriterminoloogia toimkond (Tiia Sippol, tiia@teater.ee) – 1 700 avalikustamisel

4) Käsitööteaduse oskuskeele toimkond (Ave Matsin, ave.matsin@ut.ee) – 1 700

5) Sotsioloogia terminivara komisjon Tallinna Ülikoolis (Triin Roosalu, triin.roosalu@tlu.ee) – 1 200

6) Eesti Muusikateraapia Ühingu term. ja definitsioonide töögrupp (Maria Vessmann, maria.vessmann@eesti.ee) – 1 700

7) Muuseumiterminoloogia komisjon (Agnes Aljas, agnesaljas@gmail.com) – 1 700

8) Eestikeelse botaanilise term. komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures (Toomas Kukk, tomkukk@gmail.com) – 1 500

9) TÜ kliinilise meditsiini instituudi (KMI) kliiniliste erialade arengu töörühm (Kaja Põlluste, kaja.polluste@ut.ee) – 1 800

10) Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (Matti Masing, matti@ut.ee) – 1 500

11) EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (Ülle Sihver, ylle.sihver@emu.ee) – 900

12) Geoinformaatika ja geomaatika erialaterminoloogia komisjon (Tõnu Oja, tonu.oja@ut.ee) – 1 400

13) Eesti Jahtklubide Liit, Terminoloogia komisjon (Triin Sepp, triin.sepp@gmail.com) – 1 700

14) Geoloogia terminoloogia komisjon (Tiia Kurvits, tiia.kurvits@emu.ee) – 1 200

15) Eesti Aiandusliidu aiandusterminoloogia komisjon (Väino Eskla, aiatark@aiatark.ee) – 1 700

16) Arheoloogia terminoloogia komisjon (Kätlin Jansons, katlin.jansons@ut.ee, Marge Konsa, marge.konsa@ut.ee) – 1 800

17) Loomakasvatusalase terminoloogia toimkond (Peep Piirsalu, peep.piirsalu@emu.ee) – 1 600

18) TTÜ metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm (Rein Laaneots, reinlaaneots@gmail.com) – 1 500

19) Filmikunsti terminikomisjon (Veiko Vaatmann, veiko.vaatmann@tlu.ee) – 1 700

20) Keemia terminikomisjon (Kalle Truus, truus@tlu.ee) – 1 700

21) Projektide, programmide ja projektiportfellide juhtimine (Taavi Tamberg, taavi.tamberg@ut.ee) – 1 700

22) TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži et õigusterminoloogia vn keelde tõlkimise toimkond (Oksana Palikova, oksana.palikova@ut.ee) – 1 700

23) Tartu Ülikooli foneetika labor (Pärtel Lippus, partel.lippus@ut.ee) – 1 700

24) Biokeemia terminid (Indrek Viil, viil@ut.ee) – 1 500

25) Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (Lauri Saks, lauri.saks@ut.ee) – 1 500

26) Limnoloogilise terminoloogia komisjon (Toomas Kõiv, toomas.koiv@emu.ee) – 1 800

Jätkuprojekt

27) Mõistepõhine matemaatika terminikogu (Mati Abel, mati.abel@ut.ee) – 1 500

Kokku 43 500 eurot.

 

Kõrgkoolide terminoloogiamoodulite toetamine

Tallinna Ülikool (Peep Nemvalts) – 11 000
Eesti Maaülikool (Ülle Sihver) – 4 500
Tartu Ülikool (Märt Roosaare) – 3 000
Tartu Ülikool (Tarmo Kulmar) – 1 500

Kokku 20 000 eurot

 

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium


Jaak-Albert Metsoja
, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Lauri Juhan Liivamägi, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Hardo Becker, EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut (500 eurot) link väitekirjale
Marko Teder, EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut (500 eurot) link väitekirjale
Olga Einasto, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale

 

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Nele Nutt, TTÜ inseneriteaduskonna lektor (850 eurot)
Madis Vasser, TÜ arvutiteaduse instituudi 1. aasta doktorant (700 eurot)
Anne Kokkov, TÜ filosoofia ja semiootika instituudi 4. aasta doktorant (650 eurot)