Toetused 2021

TERMINIKOMISJONIDE TOETAMISE KONKURSS

Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 5. ja 6. aprillil 2021 toetada järgmisi terminikomisjone. Summad on esitatud eurodes.

 1. Tekstiilmaterjalide terminikomisjon (Tiia Plamus) – 1800
 2. Spaaterminoloogia töörühm (Kristiina Matt) – 800
 3. Ruumilise keskkonna planeerimise terminoloogiakomisjon (Nele Nutt) – 1000
 4. Liblikanimede komisjon (Toomas Tammaru) – 1000
 5. Käsitööteaduse terminite komisjon (Ave Matsin) – 2000
 6. Eestikeelse botaanilise terminoloogia komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures (Toomas Kukk) – 2000
 7. Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (Ülle Sihver) – 1000
 8. Ehitusvaldkonna terminikomisjon (Ingrid Mald) – 1800
 9. Eesti viipekeelse meditsiiniterminoloogia komisjon (Mari-Liis Ungerson) – 2000
 10. Montessori pedagoogika terminikomisjon (Ruth Maria Roosi-Ott) – 1800
 11. ESCÜ terminikomisjon (Kristiina Püttsepp) – 1000
 12. Haridusterminoloogia komisjon (Helin Puksand) – 1800
 13. Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsiooni terminikomisjon (Kaia Kastepõld-Tõrs) – 1000
 14. Keemia terminikomisjon (Kalle Truus) – 2000
 15. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond (Kai Välbe) – 1200
 16. Säästva arengu ja ökoloogia / looduskaitse terminikomisjon (Mart Külvik) – 1760
 17. Eesti Looduseuurijate Seltsi juures oleva Eesti Meteoroloogia Seltsi terminoloogia toimkond (Mait Sepp) – 2000
 18. Eestikeelsete imetajanimede komisjon (Matti Masing) – 1800
 19. Vibuterminite töörühm (Anu Uusmaa) – 1600
 20. Matemaatika terminibaasi täiendaja (Mati Abel) – 500
 21. MTÜ Eesti Aiandusliit aiandusterminoloogia komisjon (Väino Eskla) – 2000
 22. Teatriterminoloogia toimkond (Tiia Sippol) – 1500
 23. Eesti viipekeelse IT-terminoloogia töörühm (Jari Pärgma) – 1600
 24. Sisearehitektuuri terminikomisjon (Katrin Kask) – 1500
 25. Tartu Ülikooli eesti terminite komisjon (Helika Mäekivi) – 1600
 26. Valgustehnika terminoloogia komisjon (Toivo Varjas) – 1000
 27. Projektide, programmide ja projektiportfellide juhtimise terminikomisjon (Taavi Tamberg) – 2000
 28. Teenuste valdkonna terminikomisjon (Anne Roosipõld) – 2000
 29. Kosmoseterminite komisjon (Margit Ristolainen) – 2000
 30. Muuseumiterminoloogia komisjon (Jaanika Anderson) – 1800
 31. Materjalitehnika terminikomisjon (Priit Kulu) – 1800
 32. Semiootika terminikomisjon (Silvi Salupere) – 1000
 33. Limnoloogilise terminoloogia komisjon (Toomas Kõiv) – 2500
 34. Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (Lauri Saks) – 2000
 35. Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm (Rein Laaneots) – 1500
 36. Tänapäevafolkloori terminikomisjon (Mare Kalda) – 1800

Kokku 57 460 eurot.

TERMINOLOOGIAÕPPE JA TERMINITÖÖ POPULARISEERIMISE KONKURSS

Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 5. ja 6. aprillil 2021 toetada terminoloogiaõpet ja terminitöö populariseerimist järgmiselt. Summad on esitatud eurodes.

 1. Tallinna Ülikool (Peep Nemvalts) – 3390
 2. Eesti Maaülikool (Ülle Sihver) – 4500
 3. Eesti Loodusuurijate Selts (Maris Hindrikson) – 1500
 4. Eesti Montessori Instituut (Ruth Maria Roosi-Ott) – 1000
 5. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (Kai Välbe) – 1400
 6. Eesti Kultuuri Koda (Egge Kulbok-Lattik) – 1400

Kokku 13 190 eurot.