Taotluste esitamine Taotluste Menetlemise Infosüsteemis

Alates 2024. aastast saab terminitöö toetamise konkursside taotlusi esitada Taotluste Menetlemise Infosüsteemis (TMS).

Terminikomisjonide toetamise konkurss

 • Valige “Uus taotlus”
 • Valige “Eesti Keele Instituut”
 • Valige “2024. a terminikomisjonide toetamise konkurss”

Oluline on olla õiges rollis

Terminikomisjonide toetamise konkursile saavad esitada taotlusi nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Enne taotlemist on oluline teha süsteemis õiged valikud olenevalt sellest, kas taotleja soovib taotleda toetust füüsilise või juriidilise isikuna.

Seda, millises rollis te olete, saate pärast sisenemist vaadata lehe ülaosast.

Füüsiline isik: kui taotlete toetust füüsilise isikuna, peate olema eraisiku, mitte nt ettevõtte või kõrgkooli esindaja rollis.

Vaade, mis avaneb, kui olete füüsilise isiku rollis.

Juriidiline isik: kui taotlete toetust kõrgkooli või ettevõtte (sh MTÜ) alt, peate olema selle juriidilise isiku esindaja rollis.

Vaade, mis avaneb, kui olete ettevõtte/kõrgkooli esindaja rollis.

Ettevõtte või kõrgkooli alt taotledes peate käituma järgmiselt.

 • Et esitada taotlus ettevõtte alt, mille juhatuse liige te olete, peate ettevõtte alt TMS-i sisenema ja enne taotlemist veenduma, et ülaribalt on valitud ettevõtte juhatuse liikme roll.
 • Et esitada taotlus ettevõtte alt, mille juhatuse liige te ei ole, peate
  • paluma allkirjaõiguslikul juhatuse liikmel TMS-i siseneda, valida vasakpoolse menüü sakist “Esindusõigused” ja vormistada teile ettevõtte (tähtajaline) esindusõigus või
  • paluma allkirjaõiguslikul juhatuse liikmel teha volitus ja saata see kas otse TMS-i kasutajatoe aadressile (menetlused@tugi.edu.ee) või terminoloogiaprogrammi koordineerijale (kairi.janson@eki.ee). Seejärel on teile süsteemis võimalik anda õigus taotlust esitada. Volituses võiks olla kirjas:
   • volitatava ees- ja perekonnanimi,
   • e-posti aadress,
   • telefoninumber,
   • õiguste liik – kas taotlemise ja aruannete esitamise õigus (taotlejatele võiks sobida just see) või lisaks lepingute allkirjastamise ja teiste taotluste vaatamise õigus,
   • kehtivusaeg – kas tähtajaline või tähtajatu volikiri.
 • Et esitada taotlus kõrgkooli alt, peate võtma ühendust kõrgkooli esindajaga. Esindaja annab teile kas süsteemis õiguse kõrgkooli alt taotlus esitada või kirjutab volikirja, mille alusel saab õiguse anda kasutajatugi.

Sisuliste küsimustega palume pöörduda programmi koordineerija Kairi Jansoni poole (kairi.janson@eki.ee, 5387 9059).

Tehniliste küsimustega palume pöörduda kasutajatoe poole (menetlused@tugi.edu.ee).

Terminitöö edendamise ja populariseerimise konkurss

Alates 2024. aastast saab terminitöö toetamise konkursside taotlusi esitada Taotluste Menetlemise Infosüsteemis (TMS).

 • Valige “Uus taotlus”
 • Valige “Eesti Keele Instituut”
 • Valige “2024. a terminitöö edendamise ja populariseerimise konkurss”

Oluline on olla õiges rollis

Terminitöö edendamise ja populariseerimise konkursile saavad esitada taotlusi vaid juriidilised isikud. Enne taotlemist on oluline olla süsteemis juriidilise isiku rollis. Seda, millises rollis te olete, saate pärast sisenemist vaadata lehe ülaosast.

Vaade, mis avaneb, kui olete ettevõtte/kõrgkooli esindaja rollis.

Et esitada taotlust ettevõtte või kõrgkooli alt, peate käituma järgmiselt.

– Et esitada taotlus ettevõtte alt, mille juhatuse liige te olete, peate süsteemis enne taotlemist valima ülaribalt juhatuse liikme rolli.

 • Et esitada taotlus ettevõtte alt, mille juhatuse liige te ei ole, peate
  • paluma allkirjaõiguslikul juhatuse liikmel TMS-i siseneda, valida vasakpoolse menüü sakist “Esindusõigused” ja vormistada teile ettevõtte (tähtajaline) esindusõigus või
  • paluma allkirjaõiguslikul juhatuse liikmel teha volitus ja saata see kas otse TMS-i kasutajatoe aadressile (menetlused@tugi.edu.ee) või terminoloogiaprogrammi koordineerijale (kairi.janson@eki.ee). Seejärel on teile süsteemis võimalik anda õigus taotlust esitada. Volituses võiks olla kirjas:
   • volitatava ees- ja perekonnanimi,
   • e-posti aadress,
   • telefoninumber,
   • õiguste liik – kas taotlemise ja aruannete esitamise õigus (taotlejatele võiks sobida just see) või lisaks lepingute allkirjastamise ja teiste taotluste vaatamise õigus,
   • kehtivusaeg – kas tähtajaline või tähtajatu volikiri.
 • Et esitada taotlus kõrgkooli alt, peate võtma ühendust kõrgkooli esindajaga. Esindaja annab teile kas süsteemis õiguse kõrgkooli alt taotlus esitada või kirjutab volikirja, mille alusel saab õiguse anda kasutajatugi.

Sisuliste küsimustega palume pöörduda programmi koordineerija Kairi Jansoni poole (kairi.janson@eki.ee, 5387 9059).

Tehniliste küsimustega palume pöörduda kasutajatoe poole (menetlused@tugi.edu.ee).