Avaleht

Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise eesmärk on arendada eestikeelset terminivara, luua ekspertide võrgustik, kaasates valdkondlikke ja erialaseid terminikomisjone ning populariseerida terminitööd ja oskuskeelekorraldust laiemalt.

„Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtetes (2019–2027)“ peetakse eelkõige oluliseks oskuskeele arendamist ja tulemuste jagamist avalikult, rahvusvahelist koostööd, terminikomisjonide toetamist ja terminikogukonna infovahetust. Loe toetamise põhimõtteid.

Eesti terminitöös lähtutakse ka Eesti terminitöö tegevuskavast aastateks 2023–2025.

Alates 2019. aastast korraldab Eesti terminitööd Eesti Keele Instituut.

Kontakt: kairi.janson@eki.ee


Terminitöö toetamise konkursid 2024

2024. aasta terminitöö toetuste konkurssidele sai taotlusi esitada 15. aprillini 2024 Taotluste Menetlemise Infosüsteemis.

Tutvu terminikomisjonide toetamise konkursi tingimuste ja korraga (põhjalik teave) ning statuudiga (üldised põhimõtted).

Tutvu terminitöö edendamise ja populariseerimise konkursi tingimuste ja korraga (põhjalik teave) ning statuudiga (üldised põhimõtted).

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Taotlusvooru korraldab Eesti Keele Instituudi tänapäeva eesti keele osakond.

Lisainfot saab küsida Eesti Keele Instituudi koordineerija-terminoloogilt Kairi Jansonilt aadressil kairi.janson@eki.ee.

Terminitööd saab teha Eesti Keele Instituudi sõnastike ja terminibaaside koostamise keskkonnas Ekilex, mille väljund on Eesti Keele Instituudi keeleportaal Sõnaveeb. Praegu kuvatakse Sõnaveebis oskussõnastikke veel sõna-, mitte mõistepõhisena. Loe Ekilexi ja kirjete koostamise kohta lähemalt.