Toetused 2019

TERMINIKOMISJONIDE TOETAMISE KONKURSS

Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 11. juunil 2019 toetada järgmisi terminikomisjone:

 1. Tallinna Tehnikaülikooli metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm (Rein Laaneots) — 1500
 2. Limnoloogilise terminoloogia komisjon (Toomas Kõiv) — 1500
 3. Keemia terminikomisjon (Kalle Truus) — 1800
 4. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond (Kai Välbe) — 1800
 5. Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (Lauri Saks) — 1500
 6. Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna terminikomisjonid (Priit Kulu) –1200
 7. Trükitehnika terminoloogia (Marko Levin) — 1200
 8. TÜ vene-eesti õigusterminoloogiabaasi töörühm (Sirje Kupp-Sazonov) — 1200
 9. Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi (KMI) kliiniliste erialade arengu töörühm (Kaja Põlluste) — 1800
 10. Eesti Meteoroloogi Seltsi terminoloogia toimkond (Mait Sepp) — 1800
 11. Käsitööteaduse terminite komisjon (Ave Matsin) — 1800
 12. Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsiooni terminikomisjon (Kaia Kastepõld-Tõrs) — 1800
 13. UT ajakirja keelenurga toimkond (Ann Siiman) — 750
 14. Tartu Ülikooli foneetika labor (Eva Liina Asu-Garcia) — 1600
 15. Keskkonna ruumilise planeerimise terminoloogiakomisjon (Nele Nutt) — 1700
 16. Semiootika terminikomisjon (Silvi Salupere) — 1800
 17. Projektide, programmide ja projektiportfellide juhtimine (Taavi Tamberg) — 1700
 18. Spaaterminoloogia töörühm (Kristiina Matt) — 1300
 19. Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (EIK) (Matti Masing) — 1800
 20. Kosmoseuuringute toimkond (Tiia Lillemaa ) — 1100
 21. Sisearhitektuuri terminikomisjon (Katrin Kask) — 1800
 22. Teatriterminoloogia toimkond (Tiia Sippol) — 1800
 23. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiuterminoloogia komisjon (Siret Piirsalu) — 750
 24. Merekeele nõukoda (Malle Hunt) — 1600
 25. Haridusterminoloogia komisjon (Helin Puksand) — 1500
 26. Eestikeelse botaanilise terminoloogia komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures (Toomas Kukk) — 1700
 27. Muuseumiterminoloogia töörühm (Liis Kibuspuu) — 1400
 28. Koomiksi terminikomisjon (Katrin Niglas) — 920
 29. Robootikaterminite komisjon (Indrek Must) — 1600
 30. Poliitika ja valitsemise terminoloogiatöörühm (Leif Kalev) — 1300
 31. Eesti Geriaatrite Seltsi Terminikomisjon (EGERS TK) (Helgi Kolk) — 1800
 32. Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Terminikomisjon (Maarja Tali) — 1400
 33. Andmestunud ühiskonna uurimine (Anu Masso) — 1500
 34. Matemaatikasõnastik ( Mati Abel) — 500
  Kokku 50 220 eurot

TERMINOLOOGIAÕPPE TOETAMISE KONKURSS

Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 11. juunil 2019 toetada terminoloogiaõpet järgmiselt:

 1. Tallinna Ülikool (Peep Nemvalts) — 8600
 2. Tallinna Tehnikaülikool (Kärt Rummel) — 5500
 3. Eesti Maaülikool (Ülle Sihver) — 5000
 4. TTÜ Virumaa Kolledž (Kaire Viil) — 900
  Kokku 20 000 eurot