Avaleht

Terminitöö

Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise eesmärk on arendada eestikeelset terminivara, luua ekspertide võrgustik, kaasates valdkondlikke ja erialaseid terminikomisjone ning populariseerida terminitööd ja oskuskeelekorraldust laiemalt.

„Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtetes (2019–2027)“ peetakse eelkõige oluliseks oskuskeele arendamist ja tulemuste jagamist avalikult, rahvusvahelist koostööd, terminikomisjonide toetamist ja terminikogukonna infovahetust. Loe toetamise põhimõtteid.

Alates 2019. aastast korraldab Eesti terminitööd Eesti Keele Instituut.

Kontakt: kairi.janson@eki.ee

Terminitöö toetused 2021

Kuni 9. märtsini 2021 sai taotleda toetust terminitöö toetamise konkurssidelt: 1) terminikomisjonide ja 2) terminoloogiaõppe ja terminitöö populariseerimise konkursilt.

Vaadake 2021. aasta toetusi.

Tutvuge terminikomisjonide toetamise konkursi statuudiga.

Tutvuge terminoloogiaõppe ja terminitöö populariseerimise konkursi statuudiga.

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Taotlusvooru korraldab Eesti Keele Instituudi tänapäeva eesti keele osakond. Taotlusvooru toetuste üldsumma on 2021. aastal suurusjärgus 70 650 eurot. Toetussummad kantakse üle lepingus osutatud arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist. Lisainfot saab küsida kairi.janson@eki.ee.

Terminitööd saab teha Eesti Keele Instituudi sõnastike ja terminibaaside koostamise keskkonnas Ekilex, mille väljund on Eesti Keele Instituudi keeleportaal Sõnaveeb. Praegu kuvatakse Sõnaveebis oskussõnastikke veel sõna-, mitte mõistepõhisena. Loe Ekilexi ja kirjete koostamise kohta lähemalt.