Avaleht

Terminitöö

Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise eesmärk on arendada eestikeelset terminivara, luua ekspertide võrgustik, kaasates valdkondlikke ja erialaseid terminikomisjone ning populariseerida terminitööd ja oskuskeelekorraldust laiemalt.

„Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtetes (2019–2027)“ peetakse eelkõige oluliseks oskuskeele arendamist ja tulemuste jagamist avalikult, rahvusvahelist koostööd, terminikomisjonide toetamist ja terminikogukonna infovahetust. Vt toetamise põhimõtted siin.

Alates 2019. aastast korraldab Eesti terminitööd Eesti Keele Instituut.

Kontakt: terminoloogia@eki.ee

Terminitöö toetused

2020. aasta terminitöö konkursside toetused

2. aprillini 2020 sai esitada taotlusi kahele terminitöö konkursile: terminikomisjonide toetamise ja terminoloogiaõppe ja -populariseerimise konkursile. Sel aastal soovitati terminikomisjonidel keskenduda oma terminibaaside korrastamisele Ekilexis. Uutest projektidest eelistati neid, mis keskenduvad energeetika ja kliima terminivara arendamisele.

Tutvuge terminikomisjonide toetamise konkursi statuudiga

Tutvuge terminoloogiaõppe ja populariseerimise konkursi statuudiga

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Taotlusvooru korraldab Eesti Keele Instituudi terminoloogiaosakond. Toetussummad kantakse üle lepingus osutatud arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist. Lisainfot saab küsida terminoloogia@eki.ee.

Terminitöö kohta saab rohkem teavet http://portaal.eki.ee/tegevusvaldkonnad/2034-terminoloogia.html

Ekilex

Seni on toetust saanud terminikomisjonid koostanud oma terminibaase Eesti Keele Instituudi terminoloogia haldamise tarkvara Termeki abil. Termekis on poolsada avalikku terminibaasi. Vaata lähemalt Avalikud terminibaasid

Eesti Keele Instituudis on arendamisel uus sõnastike ja terminibaaside koostamise keskkond, kuhu koondatakse senised Termekis tehtud terminibaasid. 2019. aastal toetust saanud terminikomisjonid töötasid vastses keskkonnas. Ekilex on kõigile, kes soovivad oma terminibaasi koostada, tasuta kättesaadav. 

Ekilexi kasutaja saab ühisotsinguga kätte kogu info üle 50 sõnakogust ja terminibaasist. Nii saab vähendada sõnakogude andmete dubleerimist, koostamisel tekkivaid püsivigu ja tehtu avalikustamine lihtsustub.

Ekilexi arendustöid rahastatakse ASTRA projekti vahendeist ja käimasolev arendusetapp kestab 2020. aastani.

Eesti Keele Instituudis arendatavas sõnastike ja terminibaaside koostamise keskkonnas Ekilex (https://ekilex.eki.ee/) saavad huvilised tööd alustada 16. septembril 2019.

Mais toimusid esimesed Ekilexi teabepäevad Tallinnas ja Tartus. Terminoloogiahuvilised näevad Tallinna teabepäeva salvestist siit

Ekilexi kasutusjuhend on leitav Ekilexi avalehel https://keeleinstituut.github.io/ekilex/. Süsteemi alles arendatakse, mistõttu juhend täieneb.

Valminud on ka juhendavad ekraanivideod. Mõistekirje video asub aadressil https://www.youtube.com/watch?v=BXdBK-jYgO0. Allikakirje video asub aadressil https://www.youtube.com/watch?v=sYKciBlkbHc. 

Lisainfot saab küsida kasutajatugi@ekilex.ee