Avaleht

Haridus- ja Teadusministeerium rahastab riiklikku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” (vt programmi teksti siit). Programmi rakendamist kureerib HTM-i moodustatud juhtkomitee. Programmi rakendusüksus on Eesti Rakenduslingvistika Ühing.

Programmi koordineerib Kelly Parker (Eesti Rahvusraamatukogu),
e-post Kelly.Parker@nlib.ee.

 button (4)

2016. aasta taotlusvoorude tulemused on nähtavad siin.

 

Toetusi jagatakse nelja konkursi kaudu:

I. TERMINISÕNASTIKE JA TERMINIBAASIDE LOOMISE NING TERMINIKOMISJONIDE TEGEVUSE TOETAMISE KONKURSS

Vaadake konkursitingimusi ja täitke taotlusvorm (konkurss lõppes 7. märtsil 2016).

II. KÕRGKOOLIDE TERMINOLOOGIAMOODULITE TOETAMISE KONKURSS

Vaadake konkursitingimusi ja täitke taotlusvorm (konkurss lõppes 7. märtsil 2016).

III. VÕÕRKEELSE VÄITEKIRJA EESTIKEELSE RESÜMEE STIPENDIUM

Vaadake konkursitingimusi ja täitke taotlusvorm (konkurss lõppes 7. märtsil 2016).

IV. EESTIKEELSE TERMINOLOOGIA SIHTSTIPENDIUM

Vaadake konkursitingimusi ja täitke taotlusvorm (konkurss lõppes 7. märtsil 2016).

 

On soovitatav, et terminoloogiaprogrammi toetuse saanud terminisõnastike ja terminibaaside tegijad kasutaksid mõistepõhist üldkasutatavat terminibaasi.

Soovitame Eesti Keele Instituudi pakutavat tasuta töövahendit:

Termeki term.eki.ee

See on koostamise ja toimetamise keskkond, mille abil on võimalik terminoloogi tööd lihtsustada ja sõnastike kvaliteeti oluliselt parandada. Seal saab tehtud töö ka teistele kasutajatele avalikuks teha. Kasutusjuhendiga saab tutvuda siin.