Avaleht

Terminitöö

Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise eesmärk on arendada eestikeelset terminivara, luua ekspertide võrgustik, kaasates valdkondlikke ja erialaseid terminikomisjone ning populariseerida terminitööd ja oskuskeelekorraldust laiemalt.

“Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtetes (20192027)” peetakse eelkõige oluliseks oskuskeele arendamist ja tulemuste jagamist avalikult, rahvusvahelist koostööd, terminikomisjonide toetamist ja terminikogukonna infovahetust. Vt toetamise põhimõtted siin.

Alates 2019. aastast korraldab Eesti terminitööd Eesti Keele Instituut.

Kontakt: terminoloogia@eki.ee

Terminitöö toetused

2. aprillini 2020 saab esitada taotlusi kahele terminitöö konkursile: terminikomisjonide toetamise ja terminoloogiaõppe ja -populariseerimise konkursile. Sel aastal soovitatakse terminikomisjonidel keskenduda oma terminibaaside korrastamisele Ekilexis. Uutest projektidest eelistatakse neid, mis keskenduvad energeetika ja kliima terminivara arendamisele.

Tutvuge terminikomisjonide toetamise konkursi statuudiga ja esitage taotlus

Tutvuge terminoloogiaõppe ja -populariseerimise konkursi statuudiga ja esitage taotlus

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Taotlusvooru korraldab Eesti Keele Instituudi terminoloogiaosakond. Toetussummad kantakse üle lepingus osutatud arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist. Lisainfot saab küsida terminoloogia@eki.ee.

Terminitöö kohta saab rohkem teavet http://portaal.eki.ee/tegevusvaldkonnad/2034-terminoloogia.html

Ekilex

Seni on toetust saanud terminikomisjonid koostanud oma terminibaase Eesti Keele Instituudi terminoloogia haldamise tarkvara Termeki abil. Termekis on poolsada avalikku terminibaasi. Vaata lähemalt Avalikud terminibaasid

Eesti Keele Instituudis on arendamisel uus sõnastike ja terminibaaside koostamise keskkond, kuhu koondatakse senised Termekis tehtud terminibaasid. 2019. aastal toetust saanud terminikomisjonid töötasid vastses keskkonnas. Ekilex on kõigile, kes soovivad oma terminibaasi koostada, tasuta kättesaadav. 

Ekilexi kasutaja saab ühisotsinguga kätte kogu info üle 50 sõnakogust ja terminibaasist. Nii saab vähendada sõnakogude andmete dubleerimist, koostamisel tekkivaid püsivigu ja tehtu avalikustamine lihtsustub.

Ekilexi arendustöid rahastatakse ASTRA projekti vahendeist ja käimasolev arendusetapp kestab 2020. aastani.

Eesti Keele Instituudis arendatavas sõnastike ja terminibaaside koostamise keskkonnas Ekilex (https://ekilex.eki.ee/) saavad huvilised tööd alustada 16. septembril 2019.

Mais toimusid esimesed Ekilexi teabepäevad Tallinnas ja Tartus. Terminoloogiahuvilised näevad Tallinna teabepäeva salvestist siit

Ekilexi kasutusjuhend on leitav Ekilexi avalehel https://keeleinstituut.github.io/ekilex/. Süsteemi alles arendatakse, mistõttu juhend täieneb.

Valminud on ka juhendavad ekraanivideod. Mõistekirje video asub aadressil https://www.youtube.com/watch?v=BXdBK-jYgO0. Allikakirje video asub aadressil https://www.youtube.com/watch?v=sYKciBlkbHc. 

Lisainfot saab küsida kasutajatugi@ekilex.ee

Põnevat lugemist, vaatamist ja kuulamist

Sirli Zupping. Head terminid aitavad kliimakriisistki paremini aru saada. – Vikerraadio, 10. märts 2020.


Ingrid Prees. Hoiame ja arendame eesti oskuskeelt. – Õpetajate Leht, 6. märts 2020.

Keelesaade. Eesti keel Maaülikoolis 24.11.2019 Maaülikooli Keelekeskuse juhataja Ülle Sihver räägib saates sellest, kuidas Maaülikoolis eestikeelset oskussõnavara edendatakse ja selgitab levinumaid, põnevamaid ja uuemaid oskussõnu. Saate autor on Piret Kriivan.

Helika Mäekivi. Kuhu jäävad uued terminid? – Universitas Tartuensis, detsember 2019, nr 11.

VII eesti teaduskeele konverents „Eestikeelne ja üleilmne teadus“, mis toimus 21.11.2019 Eesti Teaduste Akadeemias, on järelvaadatav siin 
Terminoloogiakonverents „Tõhusa terminitöö nimel“, mis toimus 1. novembril 2019 Tallinna Tehnikaülikoolis, on järelvaadatav kahes osas: https://echo360.org.uk/media/0215874c-4cc8-4b26-8412-9d0c2777521d/public ja https://echo360.org.uk/media/99de4142-81c1-4f95-852a-a2c8e2594819/public
Tiina Soon. EKI keelekool: Veskist Ekilexini. – Postimees, 8. juuni 2019.
 
Arvi Tavast. EKI keelekool: taas-kasutus on popp! – Postimees, 25. mai 2019.
 
Tiina Soon. Keelekool: mõiste mõistmise mõistatus. – Postimees, 20. aprill 2019.
 
Sümpoosion “Eestikeelne ülikool, eestikeelne teadus” 23.11.2018

PeepNemvalts-Eesti-teadusterminite-sajand_vaatmikuKÄSILEHT-2-

PeepNemvalts-Eesti-teadusterminite-sajand_vaatmikuKÄSILEHT-1

Peep Nemvalts-Vaatmik A0-bleed5mm-EST

Rektor Mait Klaassen kutsub Eesti Maaülikooli õppejõude ja teadlasi avaldadama Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul 100 valdkonna uuringuid puudutavat teadusartiklit eesti keeles http://www.emu.ee/ev100/

Ülle Sihver, “Kas teadustöö resümee keeleline vorm peab olema isetekkeline?” 06.01.2017 http://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/kas-teadustoo-resumee-keeleline-vorm-peab-olema-isetekkeline/

EMÜ akadeemiliste sõnavõttude päev “Eestikeelse teaduse tulevik” 29.11.2016 http://keelekeskus.emu.ee/terminoloogiatoo/

Peep Nemvalts, “Teadusmõtte mitmekesisus avaldub keelerikkuses” 22.11.2016 http://novaator.err.ee/v/e98349dc-6c08-4891-a671-08adf323cbcb

Peep Nemvalts, “Eesti teaduskeele olukorrast” 20.11.2016 http://vikerraadio.err.ee/v/labor/saated/783a08fe-72bb-4648-8a14-bcebba70f015/labor-ons-me-tahe-vaba-teeme-katse

Peep Nemvalts,  “Mõistestik korda, terminivara otstarbekaks” 10.03.2017 http://sirp.ee/s1-artiklid/varamu/moistestik-korda-terminivara-otstarbekaks/

Kaisa Kesküla, “Mis on mõistel pistmist terminiga?” 2017 http://eurokeelehoole.eki.ee/documents/compendiums/4de1c86bf768725c5edc18c87f84098f.pdf

Elice Paemurd, “Terminitööst Euroopa Komisjonis ja laiemalt” 2017 http://eurokeelehoole.eki.ee/documents/compendiums/4de1c86bf768725c5edc18c87f84098f.pdf