Avaleht

Terminitöö

Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise eesmärk on arendada eestikeelset terminivara, luua ekspertide võrgustik, kaasates valdkondlikke ja erialaseid terminikomisjone ning populariseerida terminitööd ja oskuskeelekorraldust laiemalt.

„Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtetes (2019–2027)“ peetakse eelkõige oluliseks oskuskeele arendamist ja tulemuste jagamist avalikult, rahvusvahelist koostööd, terminikomisjonide toetamist ja terminikogukonna infovahetust. Loe toetamise põhimõtteid.

Alates 2019. aastast korraldab Eesti terminitööd Eesti Keele Instituut.

Kontakt: terminoloogia@eki.ee

Terminitöö toetused

2020. aasta terminitöö konkursside toetused

2. aprillini 2020 sai esitada taotlusi kahele terminitöö konkursile: terminikomisjonide toetamise ja terminoloogiaõppe ja -populariseerimise konkursile. Sel aastal soovitati terminikomisjonidel keskenduda oma terminibaaside korrastamisele Ekilexis. Uutest projektidest eelistati neid, mis keskenduvad energeetika ja kliima terminivara arendamisele.

Tutvu terminikomisjonide toetamise konkursi statuudiga

Tutvu terminoloogiaõppe ja populariseerimise konkursi statuudiga

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Taotlusvooru korraldab Eesti Keele Instituudi terminoloogiaosakond. Toetussummad kantakse üle lepingus osutatud arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist. Lisainfot saab küsida terminoloogia@eki.ee.

Terminitöö kohta saab rohkem teavet Eesti Keele Instituudi terminoloogialehelt.

Terminitööd saab teha Eesti Keele Instituudi sõnastike ja terminibaaside koostamise keskkonnas Ekilex, mille väljund on Eesti Keele Instituudi keeleportaal Sõnaveeb. Praegu kuvatakse Sõnaveebis oskussõnastikke veel sõna-, mitte mõistepõhisena. Loe Ekilexi ja kirjete koostamise kohta lähemalt.