Avaleht

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi alusel.  Eesti terminitöö jätkab riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” tegevustega. Eesti terminitöö rakendamist kureerib HTM-i moodustatud juhtkomitee ning rakendusüksus on Eesti Rakenduslingvistika Ühing. Kontakt: Kadri Vare, e-post kadri.vare@hm.ee. Üritused ja teavitustegevused: Sirli Zupping, e-post sirli.zupping@ut.ee.   Terminikogukonna infolistiga liitumiseks kirjutage Kadri Varele, kadri.vare@hm.ee.       On soovitatav, et terminoloogiaprogrammi toetuse saanud terminisõnastike ja terminibaaside tegijad kasutaksid mõistepõhist üldkasutatavat terminibaasi. Soovitame Eesti Keele Instituudi pakutavat tasuta töövahendit:
Termeki term.eki.ee
See on koostamise ja toimetamise keskkond, mille abil on võimalik terminoloogi tööd lihtsustada ja sõnastike kvaliteeti oluliselt parandada. Seal saab tehtud töö ka teistele kasutajatele avalikuks teha. Kasutusjuhendiga saab tutvuda siin.  

Põnevat lugemist ja vaatamist:

Rektor Mait Klaassen kutsub Eesti Maaülikooli õppejõude ja teadlasi avaldadama Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul 100 valdkonna uuringuid puudutavat teadusartiklit eesti keeles http://www.emu.ee/ev100/ Ülle Sihver, “Kas teadustöö resümee keeleline vorm peab olema isetekkeline?” 06.01.2017 http://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/kas-teadustoo-resumee-keeleline-vorm-peab-olema-isetekkeline/ EMÜ akadeemiliste sõnavõttude päev “Eestikeelse teaduse tulevik” 29.11.2016 http://keelekeskus.emu.ee/terminoloogiatoo/ Peep Nemvalts, “Teadusmõtte mitmekesisus avaldub keelerikkuses” 22.11.2016 http://novaator.err.ee/v/e98349dc-6c08-4891-a671-08adf323cbcb Peep Nemvalts, “Eesti teaduskeele olukorrast” 20.11.2016 http://vikerraadio.err.ee/v/labor/saated/783a08fe-72bb-4648-8a14-bcebba70f015/labor-ons-me-tahe-vaba-teeme-katse Peep Nemvalts,  “Mõistestik korda, terminivara otstarbekaks” 10.03.2017 http://sirp.ee/s1-artiklid/varamu/moistestik-korda-terminivara-otstarbekaks/ Kaisa Kesküla, “Mis on mõistel pistmist terminiga?” 2017 http://eurokeelehoole.eki.ee/documents/compendiums/b24f33c133bda5f2f7546e054e568b56.pdf Elice Paemurd, “Terminitööst Euroopa Komisjonis ja laiemalt” 2017 http://eurokeelehoole.eki.ee/documents/compendiums/b24f33c133bda5f2f7546e054e568b56.pdf