Toetused 2014

Terminisõnastike, andmebaaside ja terminikomisjonide konkurss

Riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” juhtkomitee otsustas 17. aprillil 2014 toetada järgmiseid terminikomisjone:

1) Eesti E-tervise SA terminoloogia töörühm (Krista Kärt) – 2000 eurot

2) Poliitikateooria terminoloogia komisjon (Eva Piirimäe) – 2500 eurot

3) Arheoloogia terminoloogia töörühm (Kätlin Jansons) – 3000 eurot

4) Haridusterminoloogia komisjon (Viivi Maanso) – 3700 eurot

5) Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (Ülle Sihver) – 1000 eurot

6) Eesti Looduseuurijate Seltsi geoloogiasektsioon (Liina Laumets) – 4900 eurot

7) Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon; lisaks nahkhiirte-alane terminisõnastik (Matti Masing) – 3500 eurot

8) Meditsiinifüüsika terminoloogia komisjon (Kalle Kepler) – 2500 eurot

9) Keemia terminikomisjon (Kalle Truus) – 1000 eurot

10) Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjon (Väino Eskla) – 3400 eurot

11) Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond (Kalju Tammaru) – 2600 eurot

12) Tallinna Tehnikaülikooli tootmistehnika ja tootmissüsteemide terminoloogia töörühm (Tauno Otto) – 3200 eurot (termineid kasutatakse 2015. a valmiva kõrgkooliõpiku elektroonse lisamaterjalina; seniks kättesaadavad failina)

13) Meditsiiniterminoloogia Komisjon (Jaak Põlluste) – 1500 eurot (toetati terminipäringutele vastamist; protokollitud vastused on kättesaadavad failina)

14) Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi oskussõnatoimkond (mesinduse töörühm) (Antu Rohtla) – 1400 eurot (terminid avalikustatakse 2015. aasta veebruari lõpus Akadeemilise Põllumajanduse  Seltsi kodulehel)

15) Eestikeelse botaanilise terminoloogia komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures (Toomas Kukk) – 3400 eurot

16) Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse Ida mõtteloo terminoloogia töörühm  (Märt Läänemets) – 3000 eurot

17) Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm   (Rein Laaneots) – 1500 eurot

18) Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (Lauri Saks) – 2400 eurot

19) Kosmoseterminite komisjon (Uno Veismann) – 1000 eurot

20) Loomakasvatusalase terminoloogia toimkond (Peep Piirsalu) – 3400 eurot

21)  Parasitoloogia-alased terminid (Toivo Järvis) – 1000 eurot

Kokku 51 900 eurot.

Jätkuprojektid

1) TTÜ puiduterminoloogia töörühm (Rein Reiska) – 2500 eurot

2) Mõistepõhine matemaatika terminikogu (Mati Abel) – 1500 eurot

Kõrgkoolide terminoloogiamoodulite toetamine

Tallinna Ülikool – 14 000 eurot
Eesti Maaülikool – 6 000 eurot

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Indrek Reile – 700 eurot
Krista Lepik – 500 eurot
Petri-Jaan Lahtvee – 500 eurot
Kerli Raaperi – 520 eurot
Kirill Maslov – 500 eurot
Maarja Siiner – 1000 eurot
Hanno Jaakson – 500 eurot

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Anu Lepp – 1000 eurot
Kats Kivistik – 500 eurot
Ene Indermitte – 2050 eurot