Oskussõnastike loend

Loendi eesti oskussõnastikest leiab siinselt vikilehelt. Oskussõnastikud on esitatud valdkonniti, neile on võimalusel lisatud lingid ja paljudele ka tudengite arvustused. Loendi haldamisega tegeletakse TLÜ terminoloogialoengus.

Mahukad terminibaasid, kus on eesti keel esindatud:

IATE
 

NB! Terminibaasi Esterm versioon, mille täiendamine lõppes 1.03.2022, ei ole tehnilistel põhjustel enam kättesaadav. Oskuskeeleinfot soovitame vaadata EKI keeleportaalist Sõnaveeb, kuhu on koondunud kõik uuemad terminibaasid (kokku üle 120), sh EKI uus ühendterminibaas Esterm 2. Lisainfot saab ka EKI terminoloogia lehel rubriigist Terminiallikad. Tegeleme Estermi üleviimisega EKI ühtsesse andmebaasi Ekilex. Edaspidi hakkame Estermi infot kuvama Sõnaveebis.