Ekilex ja kirjete koostamine

Ekilex

Kuni aastani 2018 koostasid toetust saanud terminikomisjonid oma terminibaase Eesti Keele Instituudi terminoloogia haldamise tarkvara Termeki abil. Vaata lähemalt avalike terminibaaside alt.

Praegu on Eesti Keele Instituudis uus sõnastike ja terminibaaside koostamise keskkond Ekilex, kuhu on muu hulgas koondatud varem Termekis tehtud terminibaasid. Sarnaselt Termekiga on ka Ekilex kõigile terminibaasi koostajaile tasuta kättesaadav. Ekilexi on arendatud ASTRA projekti toel.

Ekilexi kasutaja saab ühisotsinguga kätte kogu info üle 120 sõnakogust, sh oskussõnastikest. Nii saab vähendada sõnakogude andmete dubleerimist, koostamisel tekkivaid püsivigu ja tehtu avalikustamine lihtsustub.

Ekilex asub aadressil https://ekilex.ee. Ekilexi kasutajatoega saab ühendust aadressil kasutajatugi@ekilex.ee.

Mais 2019 toimusid esimesed Ekilexi teabepäevad Tallinnas ja Tartus. Terminoloogiahuvilised näevad Tallinna teabepäeva salvestist siit

Vaata Ekilexi kohta esitatud korduma kippuvaid küsimusi siit.

Ekilexis koostatavad terminibaasid on avalikult kättesaadavad Sõnaveebis. Sõnaveeb on Eesti Keele Instituudi keeleportaal, kuhu on koondatud info instituudi paljudest sõnakogudest ja andmebaasidest. Alates 2020. aastast esitab üldkeele infot “EKI ühendsõnastik 2020”, oskuskeele osas täiendavad ühendsõnastikku kümned oskussõnastikud ja terminibaasid. Oskussõnastike vaade on veel muutumises.

Sõnaveeb asub aadressil https://sonaveeb.ee/.

Kirjete koostamine

Terminitööd saab teha Eesti Keele Instituudi sõnastiku- ja terminibaasisüsteemis Ekilex. Ekilexiga tutvumiseks loe eelnevat alapeatükki. Järgmised allikad on abiks, kui soovid Ekilexis terminitööd teha.

Mõistekirje kontrollnimekiri annab ülevaate infost, mis mõistekirjes olema peaks.

Ekilexi kasutusjuhend juhendab, kuidas Ekilexi kontot teha, seal terminibaas luua ning selles tööle hakata.

Ekilexi kirjete koostamise töötoa salvestises (12.06.2024) näidatakse Ekilexi otsinguvõimalusi ning allika- ja mõistekirje koostamist.

Mõistekirje koostamise ekraanivideo (2019) näitab üksikasjalikumalt, kuidas Ekilexis mõistekirjet luua.

P.S. Mõningad detailid on kirjete koostamises vahepeal muutunud. Vt Ekilexi 2024. aasta töötuba ja allikakirjete koostamise malle.

Terminitöö teabeallikad sisaldavad infot selle kohta, kuidas terminitööd teha.

Terminiallikatest saab termineid otsida.

Kuidas Ekilexis eri tüüpi allikate kirjeid luua?

Vaata lähemalt korduma kippuvate küsimuste rubriigist.


Kui sul on küsimus, millele siit vastust ei leidnud, võid pöörduda Ekilexi kasutajatoe poole aadressil kasutajatugi@ekilex.ee või terminikonkursside koordinaatori Kairi Jansoni poole aadressil kairi.janson@eki.ee.