eTranslation TermBank

Projekti kestus: 18 kuud (1. september 2017 – 28. veebruar 2019)

Projekti „eTranslation TermBank“ eesmärk oli Euroopa ühendamise rahastu (CEF) masintõlkesüsteemi eTranslation koguda võimalikult palju terminibaase kolmes valdkonnas: tervis, tarbijakaitse ja äriõigus. Siht oli muuta paremaks masintõlke kvaliteeti äriregistrite omavahelise ühendamise süsteemis (e-Justice), vaidluste veebipõhise lahendamise keskkonnas (Open Dispute Resolution) ja praegu veel loomisel olevas e-tervise keskkonnas (eHealth).

Projekti lõpuks koguti rohkem kui 150 terminiressurssi kõikides ELi keeltes ning lisaks norra ja islandi keeles.

Kontaktisikud Eestis

 • Kelly Lilles (kelly.lilles@eki.ee)
 • Mari Vaus (mari.vaus@eki.ee)

Partnerid

 • Tilde, Läti (koordineerija)
 • Eesti Keele Instituut, Eesti
 • Institut “Jožef Stefan”, Sloveenia
 • Institutet för språk och folkminnen, Rootsi
 • Internationalen Terminologienetz TermNet, Austria
 • Københavns Universitet, Taani
 • Lietuvių kalbos institutas, Leedu
 • Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Island
 • Terminologicentrum TNC, Rootsi

Terminiressurss projekti „eTranslation TermBank“ kontekstis on terminikogu, mis

 • on kaks- või mitmekeelne;
 • ei ole internetist vaba litsentsiga allalaaditav (nt IATE);
 • vastab ELRC valideerimise juhendile;
 • on selge litsentsikokkuleppega (vt ELRC-SHARE);
 • kuulub kindlasse valdkonda (kohustuslikud valdkonnad on tervis, tarbijakaitse ja äriõigus, vabatahtlikud valdkonnad on küberkaitse ja sotsiaalkindlustus);
 • on koostatud vähemalt ühes ELi ametlikus keeles, norra või islandi keeles;
 • aitab parandada masintõlke kvaliteeti kolme avaliku digiteenuse keskkonnas: e-tervise keskkond (eHealth), äriregistrite omavahelise ühendamise süsteem (e‑Justice), vaidluste veebipõhise lahendamise keskkond (Open Dispute Resolution).

Tulemus

 • 150 terminiressurssi ELi ametlikes keeltes ning norra ja islandi keeles;
 • CEF eTranslationi jaoks loodud koostöövõrgustik “Terminology for Europe”;
 • terminiressursside CEF eTranslationi süsteemi importimise rakendus;
 • riiklikul tasandil terminoloogiaga tegelevate asutuste loend;
 • kolme valitud valdkonna olemasolevate terminiressursside loend;
 • CEF eTranslationi jaoks terminiressursside ettevalmistamise ja rakendamise metoodika.

Mõju

 • CEF eTranslationi kvaliteedi parandamine