II konkursi statuut

TERMINITÖÖ EDENDAMISE JA POPULARISEERIMISE KONKURSI STATUUT
  1. Toetusi saavad taotleda Eestis registreeritud juriidilised isikud. Taotlusvooruga toetatakse terminitöö edendamist ja populariseerimist.
  2. Toetuste andmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Tegevusi korraldab Eesti Keele Instituut (edaspidi korraldaja). Toetuse saajatel on kohustus tasuda kõik riiklikud maksud, vajaduse korral ka asutuse üldkululõiv, mis ei tohi ületada 10% toetuse suurusest.
  3. Toetuseks sobivad tegevused on terminikonverentside, -teabepäevade ja ‑töötubade korraldamine, mille käigus levitatakse oskusteavet ning tõhustatakse koostööd valdkondade sees ja vahel. Toetust ei saa kasutada riistvara ostmiseks ja välislähetuste kulude katmiseks.
  4. Kõrgkooli õppevara sõnastikes sisalduvad mõistekirjed on soovitatav terminibaasi sisestada Eesti Keele Instituudi terminitöö soovitusi järgides. Töövahendina on soovitatav kasutada Eesti Keele Instituudi terminihalduskeskkonda Ekilex.
  5. Konkursi kuulutab välja Eesti Keele Instituut Eesti terminitöö kodulehel (terminoloogia.ee). Taotluste esitamise tähtaeg on 22. märtsil 2023.
  6. Konkursil osalemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada elektrooniline taotlus aadressil terminoloogia.ee. Taotlusesse tuleb märkida lisarahastuse suurus ja allikad.
  7. Taotlusele tuleb lisada vabas vormis selgitus taotleja senise terminitööga seotud tegevuse kohta.
  8. Iga ürituse või üritusesarja kohta tuleb esitada eraldi taotlus.
  9. Taotlusi hindab juhtkomitee, kes kinnitab toetussummad ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast.
  10. Korraldaja sõlmib toetuse saanutega lepingu. Projektitoetuse kasutamise tähtpäev on 31. detsember 2023. Lepingu aruanne tuleb esitada hiljemalt 22. jaanuaril 2024. Aruande esitamata jätmisel uusi taotlusi ei toetata.

Muudetud 21.02.2023