Juhtkomitee

Programmi „Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtted (2019–2027)“ juhtkomiteesse kuuluvad:

  • Sirli Zupping – esimees, Haridus- ja Teadusministeerium, keeleosakonna nõunik
  • Reet Hendrikson Kaitseväe Akadeemia, juhtivterminoloog, sõjandusterminoloogia töörühma juht
  • Margit Langemets – Eesti Keele Instituut, leksikograaf / Eesti Rakenduslingvistika Ühing, juhatuse esimees
  • Tiina Pai – Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat, eesti keele osakonna peaterminoloog
  • Merike Ristikivi – Tartu Ülikool, õiguse ajaloo dotsent
  • Kadri Vare – Haridus- ja Teadusministeerium, keeleosakonna projektijuht
  • Mari Vaus – Eesti Keele Instituut, vanemterminoloog