Juhtkomitee

Programmi „Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtted (2019–2027)“ juhtkomiteesse kuuluvad:

  • Helin Kask – esimees, Haridus- ja Teadusministeerium, keelepoliitika nõunik
  • Reet Hendrikson Kaitseväe Akadeemia, juhtivterminoloog, sõjandusterminoloogia töörühma juht
  • Margit Langemets – Eesti Keele Instituut, juhtivleksikograaf; Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige
  • Mari Vaus – Eesti Keele Instituut, vanemterminoloog
  • Signe Cousins– Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat, eesti keele osakonna peaterminoloog
  • Merike Ristikivi – Tartu Ülikool, õiguse ajaloo dotsent
  • Mari Peetris – Justiitsministeerium, Riigi Teataja talituse nõunik