Toetused 2013

Terminisõnastike, andmebaaside ja terminikomisjonide konkurss

Riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” juhtkomitee otsustas 29. novembril 2013 toetada järgmiste terminisõnastike ja terminibaaside koostamist:

1) TTÜ puiduterminoloogia töörühm (TTÜ emeriitdotsent Rein Reiska) – 5000 eurot, kaheaastane jätkuprojekt.

2) Mõistepõhine matemaatika terminikogu (Tartu Ülikooli emeriitprofessor Mati Abel) – 7500 eurot, viieaastane jätkuprojekt. Kättesaadav väljatrükina.

3) Arheoloogia terminoloogiaveeb Arheowiki/arheoloogia terminoloogia töörühm (Kätlin Jansons) – 1500 eurot.

4) Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjon (Väino Eskla) – 5000 eurot.

5) Botaanilise terminoloogia komisjon Eesti looduseuurijate seltsi juures (Toomas Kukk) – 2300 eurot.

6) Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (Ülle Sihver) – 800 eurot.

Kokku 22 100 eurot.

Kõrgkoolide terminiõppe toetamine

Tallinna Ülikool – 8 900 eurot
Eesti Maaülikool – 4 000 eurot

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Nikolai Kuznetsov – 500 eurot
Kristina Lindemann – 500 eurot
Erik Salum – 500 eurot
Jane Klavan – 500 eurot
Margus Leppik – 500 eurot

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Halliki Põlda – 550 eurot
Astrid Saava – 2 350 eurot
Anne Okas – 1 500 eurot