Ootame valima 2023. aasta parimat kõrgkooliõpikut

Kuni 15. veebruarini saab eelmisel aastal ilmunud kõrgkooliõpikuid esitada konkursile „Parim eestikeelne kõrgkooliõpik 2023“. Nomineerida saab kõrgkooliõpikuid, mis on tasuta avalikult kättesaadavad.

Konkursiga tunnustatakse eelmise aasta jooksul ilmunud kõrgkooliõpikute koostajaid või tõlkijaid, kes aitavad kaasa eesti erialakeele püsivusele. Auhinnale saab esitada kõigi valdkondade õpikuid ja kandidaate võivad esitada kõik soovijad, sh õpiku autor või tõlkija.

„Enamasti on õppija jaoks lihtsam teadmisi omandada ja keerulisi kontseptsioone mõista oma emakeeles. See aitab õpetatavaid teemasid paremini haarata ning suurendab seeläbi õppimise tõhusust. Samuti on emakeelsetes õpikutes võimalik kasutada erialakeelt täpsemalt ja selgemalt, sest autoritel on sügavam arusaam emakeele nüanssidest ja kultuurilisest kontekstist,“ sõnas eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi juhtkomisjoni esimees Helin Kask. „Seetõttu soovimegi kvaliteetsete eestikeelsete õpikute koostajaid tunnustada ja esile tõsta.“

Eelmise aasta konkursi auhind läks jagamisele kahe õpiku autorite vahel: tunnustuse pälvisid „Keeletoimetamine. Kõrgkooliõpik“ ja Visuaalsete pädevuste harjutusvara – digiõpik videotöös alustajatele“. Esile tõsteti, et õpikud on praktilised ja võivad leida kasutust ka väljaspool kõrgkooliõpet. „Visuaalsete pädevuste harjutusvara“ autori Eleri Lõhmuse hinnangul saadab tunnustus sõnumi, et kõrghariduskeelt on oluline hoida ja arendada. „Nii on eesti keel mitmekesine ja ka erialases suhtluses kasutusel,“ sõnas Lõhmus. „Keeletoimetamise“ õpiku autor Reili Argus lisas, et konkursi toel saab avaldada tänu autoritele, kes sageli koostavad õpikut missioonitööna, kuna aja- või asjakohane õppematerjal puudub.

Auhinnale esitatud kõrgkooliõpikuid hinnatakse mitme kriteeriumi alusel. Muu hulgas vaadatakse kasutatud terminite ajakohasust, keelekasutust ja stiili ning ülesannete ja praktiliste tööde olemasolu. Samas pööratakse tähelepanu kujundusele ja tänapäevaste e-lahenduste kasutamisele.

Parima kõrgkooliõpiku auhinnale saab nominente esitada 15. veebruarini 2024 aadressil https://kko-avaldus.eki.entu.ee/Auhind 2000 eurot antakse üle 15. märtsil keeleteo tänuüritusel. Auhinna määrab igal aastal eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi juhtkomisjon.

Parimaid kõrgkooliõpikuid on valitud alates 2010. aastast. Konkurss toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleprogrammi toetusmeetme „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomise toetamise põhimõtted 2018–2027“ raames ja seda korraldab Eesti Keele Instituut.

Tutvu ka konkursi statuudiga.

Lähem teave

Kairi Janson, Eesti Keele Instituudi koordineerija-terminoloog

kairi.janson@eki.ee