Toetused 2015

Terminisõnastike, andmebaaside ja terminikomisjonide konkurss

Riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” juhtkomitee otsustas 17. märtsil 2015 toetada järgmiseid terminikomisjone:

1) Eesti Looduseuurijate Seltsi entomoloogiasektsioon (Ivar Ojaste) – 2 500

2) Eesti E-tervise SA terminoloogia töörühm (Krista Kärt) – 1 200

3) Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (Matti Masing) – 1 800

4) Poliitikateooria terminoloogia komisjon (Eva Piirimäe) – 1 600

5) Eesti Muusikateraapia Ühingu terminoloogia ja definitsioonide töögrupp (Maria Vessmann) – 1 600

6) TÜ Maateaduste ja Ökoloogia instituudi geoloogia osakond, erialaterminoloogia töörühm (Tiit Hang) – 1 000

7) Eesti linnunimetuste komisjon (Andres Kalamees) – 2 000

8) Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond (Kalju Tammaru) – 2 000

9) Eesti Aiandusliidu aiandusterminoloogia komisjon (Väino Eskla) – 2 300

10) Andmekaitse ja infoturbe toimkond (Mari Seeba) – 2 500

11) EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (Ülle Sihver) – 900

12) Metallitööde terminoloogia töörühm (Anu Kull) – 2 100

13) Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (Lauri Saks)  – 2 000

14) Eestikeelse botaanilise terminoloogia komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures (Toomas Kukk) – 2 500

15) Ida mõtteloo eestikeelse terminoloogia komisjon (Märt Läänemets) –  2 400

16) Arheoloogia terminoloogia komisjon: Arheoviki (Kätlin Jansons) – 1 700

17) Eesti arhitektuuri oskussõnastiku koostamise töörühm (Maris Veeremäe) – 2 500

18) Eesti Looduseuurijate Seltsi geoloogiasektsioon (Liina Laumets) – 3 000

19) Haridusterminoloogia komisjon  [peagi avatud kõigile kasutajatele] (H. Puksand, V. Maanso) – 2 700

20) SÕNASTAJA. Eesti muuseumihariduse muutuv mõistestik (Anu Purre) – 2 000

21) Kosmoseterminite komisjon (Uno Veismann) – 1 000

22) Keemia terminikomisjon (Kalle Truus) – 1 000

23) Veterinaarparasitoloogia (Toivo Järvis) – 1 000

24) Loomakasvatusalase terminoloogia toimkond  (Peep Piirsalu) – 2 000

25) Tallinna Tehnikaülikooli metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm (Rein Laaneots) – 1 400

Jätkuprojekt

26) Mõistepõhine matemaatika terminikogu (Mati Abel) – 1 500

Kokku 48 200 eurot.

Kõrgkoolide terminoloogiamoodulite toetamine

Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskus – 10 000 eurot
Eesti Maaülikool – 4 000 eurot
Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut – 3 200
Tartu Ülikool – 2 800

Kokku 20 000 eurot.

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Andro Kitus, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskond (700 eurot) link väitekirjale
Riina Kaasik, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (500 eurot) link väitekirjale
Ants-Hannes Viira, EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut (500 eurot) link väitekirjale
Indrek Must, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Georgi Hudjašov, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (700 eurot) link väitekirjale
Jaanus Suurväli, TTÜ matemaatika- ja loodusteaduskond (800 eurot) link väitekirjale
Elizaveta Fomina, TÜ filosoofiateaduskond (600 eurot) link väitekirjale
Katrin Kello, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Marge Uppin, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Maarika Liik, TÜ arstiteaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Indrek Melts, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (800 eurot) link väitekirjale
Ede Oja, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Liis Sabre, TÜ arstiteaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Jaanika Anderson, TÜ filosoofiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Indrek Suitso, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (564 eurot) link väitekirjale

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Reet Hendrikson, TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 3. aasta doktorant (2100 eurot)
Eleri Aedmaa, TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta doktorant (800 eurot)
Riina Kasterpalu, TÜ suulise eesti keele korpuse spetsialist (1200 eurot)
Jaanika Erne, TÜ õigusteaduskonna 4. aasta doktorant (1640 eurot)
Villem Voormansik, TÜ geograafia eriala 1. aasta magistrant (2400 eurot)
Tambet Matiisen, TÜ informaatika eriala 1. aasta doktorant (800 eurot)