Toetused 2020

TERMINIKOMISJONIDE TOETAMISE KONKURSS

Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 29. aprillil 2020 toetada järgmisi terminikomisjone. Summad on esitatud eurodes.

 1. Matemaatikasõnastik (Mati Abel) – 500
 2. Metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm (Rein Laaneots ) – 1 500
 3. Limnoloogilise terminoloogia komisjon (Toomas Kõiv) – 1 800
 4. Tallinna Tehnikaülikooli materjalitehnika terminikomisjon (Priit Kulu) – 1 800
 5. Keemia terminikomisjon (Kalle Truus) – 1 800
 6. TÜ vene-eesti õigusterminoloogiabaasi töörühm (Sirje Kupp-Sazonov) – 1 800
 7. Projektide, programmide ja projektiportfellide juhtimise komisjon (Taavi Tamberg) – 1 800
 8. Tuumaenergia ja kiirguskaitse komisjon (Kalev Kallemets) – 2 000
 9. Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (Matti Masing) – 1 800
 10. Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (Lauri Saks) – 1 800
 11. Teenuste disaini ja juhtimise terminikomisjon (Anne Roosipõld) – 1 800
 12. Eesti-vene töötervishoiu ja tööohutuse terminibaasi komisjon (Jelena Velman-Omelina) – 2 000
 13. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond (Kai Välbe) – 1 000
 14. Eesti Meteoroloogia Seltsi terminoloogiatoimkond (Mait Sepp) – 1 800
 15. Käsitööteaduse terminite komisjon (Ave Matsin) – 1 800
 16. Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsiooni terminikomisjon (Kaia Kastepõld-Tõrs) – 1 800
 17. MTÜ Eesti Aiandusliidu aiandusterminoloogia komisjon (Väino Eskla) – 1 800
 18. Teatriterminoloogia toimkond (Tiia Sippol) – 1 800
 19. Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (Ülle Sihver) – 1 017
 20. Kosmoseuuringute toimkond (Karin Pai) – 1 600
 21. Eesti viipekeele meditsiiniterminite komisjon (Mari-Liis Ungerson) – 1 800
 22. Sisearhitektuuri terminikomisjon (Katrin Kask) – 1 800
 23. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terminoloogiakomisjon (Siret Piirsalu) – 500
 24. Ruumilise keskkonna planeerimise terminoloogiakomisjon (Nele Nutt) – 1 000
 25. Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Terminikomisjon (Maarja Tali) – 1 800
 26. Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste erialade arengu töörühm (Kaja Põlluste) – 1 800
 27. Eestikeelse botaanilise terminoloogia komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures (Toomas Kukk) – 1 800
 28. Sisekaitseakadeemia siseturvalisuse terminoloogia töörühm (Marju Taukar) – 1 100
 29. Robootikaterminite komisjon (Indrek Must) – 1 800
 30. Ida mõtteloo terminoloogia töörühm (Märt Läänemets) – 1 800
 31. Poliitika ja valitsemise terminoloogiatöörühm (Leif Kalev) – 1 800

Kokku 50 017 eurot.

TERMINOLOOGIAÕPPE JA POPULARISEERIMISE TOETAMISE KONKURSS

Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 29. aprillil 2020 toetada terminoloogiaõpet ja populariseerimist järgmiselt. Summad on esitatud eurodes.

 1. Tallinna Tehnikaülikool (Kärt Rummel ) – 6 000
 2. Tartu Ülikool (Kaja Põlluste ) – 2 500
 3. Eesti Maaülikool (Ülle Sihver ) – 4 500
 4. Tallinna Ülikool (Peep Nemvalts ) – 6 000
 5. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Ave Matsin ) – 2 000
 6. TalTechi Virumaa Kolledž (Kaire Viil ) – 2 000
 7. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (Kai Välbe ) – 800

Kokku 23 800 eurot.