Toetatud komisjonid

Toetatud komisjonid on järjestatud tegevusvaldkondade järgi, lisatud on link tehtud tööle ja loa olemasolul ka kontakt. Aiandus (Väino Eskla, aiatark@aiatark.ee) Andmekaitse ja infoturve (Mari Seeba) Arheoloogia (Kätlin Jansons, katlin.jansons@ut.ee, Marge Konsa, marge.konsa@ut.ee) Arhitektuur (Maris Veeremäe, maris.veeremae@artun.ee) Bioinformaatika (Märt Roosaare) kõrgkoolide toetus Biokeemia (Indrek Viil, viil@ut.ee) Botaanika (Toomas Kukk, tomkukk@gmail.com) Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (Matti Masing, matti@ut.ee) Entomoloogia (Ivar Ojaste, secretarius@elus.ee) E-tervis (Krista Kärt) Filmikunst (Veiko Vaatmann, veiko.vaatmann@tlu.ee) Filosoofia (Mats Volberg) Foneetika (Pärtel Lippus, partel.lippus@ut.ee) Geoinformaatika ja geomaatika (Tõnu Oja, tonu.oja@ut.ee) Geoloogia (Liisa Lang, liisa.lang@ut.ee) Geomorfoloogia (Tiit Hang) Geoterminite komisjon (Tiia Kurvits, tiia.kurvits@emu.ee) 2016. a töö, 2017. a töö Huviharidus (Viivi Maanso, Helin Puksand, helinp@tlu.ee) Ida mõtteloo terminoloogia (Märt Läänemets, mart.laanemets@ut.com) Ihtüoloogia (kalateadus) (Lauri Saks, slauris@ut.ee) Keemia (Kalle Truus, truus@tlu.ee) Kosmoseterminid (Uno Veismann, uno.veismann@to.ee) Käsitööteadus (Ave Matsin, ave.matsin@ut.ee) Küberfüüsika (Adelheid Kiriland, adelheid.kiriland@kfst.ee) Limnoloogia (järveteadus) (Toomas Kõiv, toomas.koiv@emu.ee) Linnunimed (Andres Kalamees, Eerik Leibak, eerik@elfond.ee) Loomakasvatus (Peep Piirsalu, Peep.Piirsalu@emu.ee) Matemaatika (Mati Abel) Meditsiin (patsiendiohutus) (Kaja Põlluste, kaja.polluste@ut.ee) Meditsiinifüüsika (Kalle Kepler, kalle.kepler@ut.ee) Mesindus (Antu Rohtla) Metallitöö (Anu Kull, anu.kull@tlmk.ee) Metroloogia ja mõõtetehnika (Rein Laaneots, reinlaaneots@gmail.com) Muuseumiharidus (Anu Purre) Muuseumiterminid (Agnes Aljas, agnesaljas@gmail.com) Muusikateraapia (Maria Vessmann) Nahkhiirte-alane terminisõnastik (Matti Masing) Poliitikateooria (Eva Piirimäe) Poliitika ja valitsemine (Leif Kalev) Projektide, programmide ja projektiportfellide juhtimine (Taavi Tamberg, taavi.tamberg@ut.ee) Puiduterminoloogia (Rein Reiska) Purjetamine (Triin Sepp, triin.sepp@gmail.com) Puuviljandus (Väino Eskla) Raamatukogundus ja infoteadus (Kalju Tammaru, Piret Pärgma, piret.pargma@nlib.ee) Sotsioloogia (Triin Roosalu) Statistika (Ene-Margit Tiit) Säästev areng ja ökoloogia (Mart Külvik, Mart.Kylvik@emu.ee) Teater (Tiia Sippol, tiia@teater.ee) avalikustamisel Teenuste disain ja juhtimine (Katrin Saks, Katrin.Saks@ut.ee) Teraapialoomi kaasavate organisatsioonide terminikomisjon (Liis Teesaar, liisteesaar@teraapiakoer.ee) Tootmistehnika ja tootmissüsteemid (Tauno Otto, tauno.otto@gmail.com) Uskumusolendid (Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee) Veterinaarmeditsiin ja loomakasvatus (Ülle Sihver, Ylle.Sihver@emu.ee) Veterinaarparasitoloogia (Toivo Järvis, Toivo.Jarvis@emu.ee) Õigus (Oksana Palikova, oksana.palikova@ut.ee) Üldmaateadus (Märt Roosaare) kõrgkoolide toetus