Toetatud komisjonid

Toetatud komisjonid on järjestatud tegevusvaldkondade järgi, lisatud on link tehtud tööle ja loa olemasolul ka kontakt.

Aiandus (Väino Eskla, aiatark@aiatark.ee)

Andmekaitse ja infoturve (Mari Seeba)

Arheoloogia (Kätlin Jansons, katlin.jansons@ut.ee, Marge Konsa, marge.konsa@ut.ee)

Arhitektuur (Maris Veeremäe, maris.veeremae@artun.ee)

Bioinformaatika (Märt Roosaare) kõrgkoolide toetus

Biokeemia (Indrek Viil, viil@ut.ee)

Botaanika (Toomas Kukk, tomkukk@gmail.com)

Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (Matti Masing, matti@ut.ee)

Entomoloogia (Ivar Ojaste, secretarius@elus.ee)

E-tervis (Krista Kärt)

Filmikunst (Veiko Vaatmann, veiko.vaatmann@tlu.ee)

Filosoofia (Mats Volberg)

Foneetika (Pärtel Lippus, partel.lippus@ut.ee)

Geoinformaatika ja geomaatika (Tõnu Oja, tonu.oja@ut.ee)

Geoloogia (Liisa Lang, liisa.lang@ut.ee)

Geomorfoloogia (Tiit Hang)

Geoterminite komisjon (Tiia Kurvits, tiia.kurvits@emu.ee) 2016. a töö, 2017. a töö

Huviharidus (Viivi Maanso, Helin Puksand, helinp@tlu.ee)

Ida mõtteloo terminoloogia (Märt Läänemets, mart.laanemets@ut.com)

Ihtüoloogia (kalateadus) (Lauri Saks, slauris@ut.ee)

Keemia (Kalle Truus, truus@tlu.ee)

Kosmoseterminid (Uno Veismann, uno.veismann@to.ee)

Käsitööteadus (Ave Matsin, ave.matsin@ut.ee)

Küberfüüsika (Adelheid Kiriland, adelheid.kiriland@kfst.ee)

Limnoloogia (järveteadus) (Toomas Kõiv, toomas.koiv@emu.ee)

Linnunimed (Andres Kalamees, Eerik Leibak, eerik@elfond.ee)

Loomakasvatus (Peep Piirsalu, Peep.Piirsalu@emu.ee)

Matemaatika (Mati Abel)

Meditsiin (patsiendiohutus) (Kaja Põlluste, kaja.polluste@ut.ee)

Meditsiinifüüsika (Kalle Kepler, kalle.kepler@ut.ee)

Mesindus (Antu Rohtla)

Metallitöö (Anu Kull, anu.kull@tlmk.ee)

Metroloogia ja mõõtetehnika (Rein Laaneots, reinlaaneots@gmail.com)

Muuseumiharidus (Anu Purre)

Muuseumiterminid (Agnes Aljas, agnesaljas@gmail.com)

Muusikateraapia (Maria Vessmann)

Nahkhiirte-alane terminisõnastik (Matti Masing)

Poliitikateooria (Eva Piirimäe)

Poliitika ja valitsemine (Leif Kalev)

Projektide, programmide ja projektiportfellide juhtimine (Taavi Tamberg, taavi.tamberg@ut.ee)

Puiduterminoloogia (Rein Reiska)

Purjetamine (Triin Sepp, triin.sepp@gmail.com)

Puuviljandus (Väino Eskla)

Raamatukogundus ja infoteadus (Kalju Tammaru, Piret Pärgma, piret.pargma@nlib.ee)

Sotsioloogia (Triin Roosalu)

Statistika (Ene-Margit Tiit)

Säästev areng ja ökoloogia (Mart Külvik, Mart.Kylvik@emu.ee)

Teater (Tiia Sippol, tiia@teater.ee) avalikustamisel

Teenuste disain ja juhtimine (Katrin Saks, Katrin.Saks@ut.ee)

Teraapialoomi kaasavate organisatsioonide terminikomisjon (Liis Teesaar, liisteesaar@teraapiakoer.ee)

Tootmistehnika ja tootmissüsteemid (Tauno Otto, tauno.otto@gmail.com)

Uskumusolendid (Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee)

Veterinaarmeditsiin ja loomakasvatus (Ülle Sihver, Ylle.Sihver@emu.ee)

Veterinaarparasitoloogia (Toivo Järvis, Toivo.Jarvis@emu.ee)

Õigus (Oksana Palikova, oksana.palikova@ut.ee)

Üldmaateadus (Märt Roosaare) kõrgkoolide toetus