Kuidas saan mõistekirjet dubleerida?

Mõistekirje dubleerimise funktsioon võib mõnikord kasuks tulla näiteks juhul, kui ühte kirjesse on kogemata lisatud kahe mõiste info ja soovite ühest kirjest teha kaks erinevat.

1. Mõiste dubleerimise nupp asub kirje ülaosas nuppude “Lisa termin” ja “Ühenda” kõrval.

2. Kui mõiste on dubleeritud, ilmub duplikaat automaatselt eelmise mõistekirje kõrvale, kuid on sellegipoolest teine kirje. Nii saab kahes kirjes korraga toimetada ning nendes olevat teavet võrrelda. Ühes kirjes tehtavad muudatused kajastuvad vaid selles kirjes ega kandu automaatselt teise kirjesse: sisuliselt ongi tegu kahe eraldiseisva kirjega, milles on lihtsalt samasugune info.

Alumisel pildil on näha kaks kirjet: vajutasin vasakpoolsel kirjel nuppu “Dubleeri”, mis lõi parempoolse identse kirje eht duplikaadi.