Taas saab taotleda toetust terminitööks ja selle populariseerimiseks

Eesti Keele Instituut on välja kuulutanud 2023. aasta terminitöö konkursid. Kuni 22. märtsini saab toetust taotleda nii oma valdkonna terminivara talletamiseks, olemasoleva terminibaasi korrastamiseks kui ka terminiürituste korraldamiseks.

„Kõik erialainimesed, olgu nad siis õppejõud, teadlased või oskustöötajad, arendavad eestikeelset terminivara ja hoiavad seda igapäevatöö käigus elus,“ sõnas konkursside koordineerija Kairi Janson. „Et need terminid valdkonnas ühtlustuksid ja näiteks ka tõlketekstides kajastuksid, on oluline nende üle arutleda ja need kõigile lihtsasti kättesaadavaks teha. Selleks soovimegi valdkonna asjatundjatele tuge pakkuda.“

Terminibaaside koostajad saavad muuta oma terminivara avalikuks Sõnaveebis, kus on praegu juba ligi 100 terminibaasi. Komisjone oodatakse nii uusi terminibaase looma kui ka olemasolevat terminiinfot korrastama ja täiendama. Sel aastal on varasemast erinev asjaolu, et taotleda saab fikseeritud toetussummasid: väikese, keskmise ja suure projekti toetust. Projekti suurus sõltub sellest, kui paljude mõistetega uuel toetusperioodil töötada kavatsetakse.

Terminitöö edendamise ja populariseerimise konkursile on oodatud kandideerima juriidilised isikud, sh kõrgkoolid, kutsekoolid ja kultuuripärandiasutused, et arendada eesti oskuskeelt ning edendada kogukonna suhtlust.

Tutvuge terminikomisjonide konkursi statuudiga ja esitage taotlus.

Tutvuge terminitöö edendamise ja populariseerimise konkursi statuudiga ja esitage taotlus.

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Taotlusvooru korraldab Eesti Keele Instituudi tänapäeva eesti keele osakond. Rohkem teavet ja leiab lehelt terminoloogia.ee.

Lisainfo

Kairi Janson

koordineerija-terminoloog

Eesti Keele Instituut

kairi.janson@eki.ee

5387 9059