Ootame valima 2022. aasta parimat kõrgkooliõpikut

Kuni 27. veebruarini saab esitada eelmisel aastal ilmunud kõrgkooliõpikuid konkursile „Parim eestikeelne kõrgkooliõpik 2022“.

Konkursi eesmärk on tunnustada kõrgkooliõpikute koostajaid, kes aitavad kaasa eesti erialakeele püsivusele, juurutades ka eestikeelset terminivara. Auhinnale võib esitada kõigi valdkondade õpikuid.

FB post 1

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas märkis, et iga rahvas vajab oma kultuuri ja hariduse ning kogu ühiskonna arenguks emakeelset teadust ja kõrgharidust. Eesti keele püsimise eelduseks on eestikeelne kirjavara, ka õpikud. „Emakeelne teaduslik mõte on sügavam ja kujundirohkem kui võõrkeeles kirjutatu. Eesti teadusasutused ja kõrgkoolid on ainus koht maailmas, kus arendada eesti teaduskeelt, milles õpetlane saab täpselt, selgelt ja paindlikult uurimistulemusi esitada ja eriala õpetada,“ ütles Lukas. „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostajad väärivad kahtlemata kõrget tunnustust. Osal juhtudest on õpikute koostamisekski saadud riiklikku toetust.“

Eelmisel aastal pälvis auhinna kolmeosaline kõrgkooliõpik „Avalik poliitika“. Laureaadi juures tõsteti esile, et kolm õpikut moodustavad mahuka tervikteose, mis paistab silma süstemaatilisuse poolest ja esitab valdkonna kõiki aspekte. Samuti oli teos lühikese ajaga leidnud tunnustust väärtusliku õppematerjalina. Õpiku koostaja Georg Sootla sõnul on see suurim kompliment, kuna kõrgkooliõpiku kirjutamine on suuresti missioonitöö. „Peamine, mis pani silmad särama, oli vanasõna „Töö kiidab tegijat“ kinnitumine,“ lausus Sootla.

Parima eestikeelse kõrgkooliõpiku auhind antakse 2022. aasta jooksul ilmunud õpiku autori(te)le või tõlkija(te)le. Kandidaate võivad esitada kõik soovijad, sh õpiku autor või tõlkija.

Auhinna määramisel hinnatakse kõrgkooliõpikuid mitme kriteeriumi alusel. Muu hulgas vaadatakse kasutatud terminite ajakohasust, keelekasutust ja stiili ning ülesannete ja praktiliste tööde olemasolu. Samas pööratakse tähelepanu kujundusele ja tänapäevaste e-lahenduste kasutamisele.

Parima kõrgkooliõpiku auhinnale saab kandidaate esitada 27. veebruarini aadressil https://kko-avaldus.eki.entu.ee/Auhind 2000 eurot antakse üle emakeelepäeva ürituste raames. Auhinna määrab igal aastal eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi juhtkomitee.

Parimaid kõrgkooliõpikuid on valitud alates 2010. aastast. Konkurss toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleprogrammi toetusmeetme „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomise toetamise põhimõtted 2018–2027“ raames ja seda korraldab Eesti Keele Instituut.

Tutvu ka konkursi statuudiga.

Lisateave

Kairi Janson
koordineerija-terminoloog
kairi.janson@eki.ee
5387 9059