Kuidas koostada allikakirjet standardile?

Alates 2024. aastast lähtutakse Ekilexis allikakirjete koostamisel APA (American Psychological Associationi) viitamismallist (mõne erandiga). EKI soovitab järgida Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viitamisjuhendit. Erinevalt sellest viitamisjuhendist soovitame aga Ekilexis:

  • võimaluse korral iga viite pika kuju lõppu lisada ka veebilingi (ilma lõpupunktita);
  • mitte märkida kasutamise/vaatamise aega (sest allikakirjele saab viidata eri aegadel);
  • mitte lisada kursiivi (kaldkirja);
  • lühiviite ümbert jätta ära sulud (TÜ juhendis “tekstisisene viitamine”);
  • koostada EKI antud malli järgi Riigi Teataja ja Eurlexi õigusaktide allikakirjed.

Standardi allikakirje

Pikk kuju

Standardi nimetus. Standardi pealkiri. link
Standardi nimetuseks loeme siin tähe- ja numbrikombinatsiooni algusega "EVS".
Näide

EVS-EN 16907-2:2018. Mullatööd. Osa 2: Materjalide klassifitseerimine. Eesti Standardikeskus. https://www.evs.ee/et/evs-en-16907-2-2018 

Lühike kuju

Standardi nimetus
Standardi nimetuseks loeme siin tähe- ja numbrikombinatsiooni algusega "EVS".
Näide

EVS-EN 16907-2:2018

Allikakirje Ekilexis

Teist tüüpi allikate kirjete koostamise kohta vaata lähemalt siit.