Kuidas koostada allikakirjet Eesti määrusele?

Alates 2024. aastast lähtutakse Ekilexis allikakirjete koostamisel APA (American Psychological Associationi) viitamismallist (mõne erandiga). EKI soovitab järgida Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viitamisjuhendit. Erinevalt sellest viitamisjuhendist soovitame aga Ekilexis:

  • võimaluse korral iga viite pika kuju lõppu lisada ka veebilingi (ilma lõpupunktita);
  • mitte märkida kasutamise/vaatamise aega (sest allikakirjele saab viidata eri aegadel);
  • mitte lisada kursiivi (kaldkirja);
  • lühiviite ümbert jätta ära sulud (TÜ juhendis “tekstisisene viitamine”);
  • koostada EKI antud malli järgi Riigi Teataja ja Eurlexi õigusaktide allikakirjed.

Eesti määruse allikakirje

Pikk kuju

Määruse pealkiri. Väljaandja (omastavas käändes) määrus nr määruse number. Avaldamismärge. link

Väljaandja ja avaldamismärke leiab seaduse Riigi Teataja lehelt vasakust ülanurgast.
Määruse numbri leiab pealkirja alt fraasist "Vastu võetud 28.11.2008 nr 40".
Näide

Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord. Rahandusministri määrus nr 40. RT I, 16.09.2022, 14. https://www.riigiteataja.ee/akt/116092022014

Ekraanipilt, kus on esile tõstetud väljaandja, avaldamismärge ja määruse number:

Lühike kuju

Pealkirja esimesed sõnad ..., aastaarv
Näide

Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja …, 2022

Allikakirje Ekilexis

Teist tüüpi allikate kirjete koostamise kohta vaata lähemalt siit.