Kuidas koostada allikakirjet Eesti seadusele?

Alates 2024. aastast lähtutakse Ekilexis allikakirjete koostamisel APA (American Psychological Associationi) viitamismallist (mõne erandiga). EKI soovitab järgida Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viitamisjuhendit. Erinevalt sellest viitamisjuhendist soovitame aga Ekilexis:

  • võimaluse korral iga viite pika kuju lõppu lisada ka veebilingi (ilma lõpupunktita);
  • mitte märkida kasutamise/vaatamise aega (sest allikakirjele saab viidata eri aegadel);
  • mitte lisada kursiivi (kaldkirja);
  • lühiviite ümbert jätta ära sulud (TÜ juhendis “tekstisisene viitamine”);
  • koostada EKI antud malli järgi Riigi Teataja ja Eurlexi õigusaktide allikakirjed.

Eesti seaduse allikakirje

Pikk kuju

Seaduse pealkiri. Väljaandja. Avaldamismärge. link
Väljaandja ja avaldamismärke leiab seaduse Riigi Teataja lehelt vasakust ülanurgast.
Näide

Raudteeseadus. Riigikogu. RT I, 30.06.2023, 62. https://www.riigiteataja.ee/akt/130062023062

Ekraanipilt, kus on näha pealkiri, väljaandja ja avaldamismärge:

Lühike kuju

Seaduse pealkirja lühend-Riigi Teataja avaldamismärke aasta/kuu/artikli number
Näide

RdtS-2023/06/62

Ekraanipilt, kus on esile tõstetud lühinimi, avaldamismärke kuupäev ja artikli number:

Allikakirje Ekilexis

Teist tüüpi allikate kirjete koostamise kohta vaata lähemalt siit.