Kuidas koostada allikakirjet veebilehele (sh kodulehele)?

Alates 2024. aastast lähtutakse Ekilexis allikakirjete koostamisel APA (American Psychological Associationi) viitamismallist (mõne erandiga). EKI soovitab järgida Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viitamisjuhendit. Erinevalt sellest viitamisjuhendist soovitame aga Ekilexis:

  • võimaluse korral iga viite pika kuju lõppu lisada ka veebilingi (ilma lõpupunktita);
  • mitte märkida kasutamise/vaatamise aega (sest allikakirjele saab viidata eri aegadel);
  • mitte lisada kursiivi (kaldkirja);
  • lühiviite ümbert jätta ära sulud (TÜ juhendis “tekstisisene viitamine”);
  • koostada EKI antud malli järgi Riigi Teataja ja Eurlexi õigusaktide allikakirjed.

Veebilehe (sh kodulehe) allikakirje

Veebilehel olevale artiklile või alamlehele saab viidata mitut moodi: üldisemalt ja täpsemalt. Siin oleme kirjeldanud mõlemat viisi. EKI terminoloogid kasutavad täpsemat viitamisviisi.

Otselingid täpsemate viitamisvõimaluste juurde:

ÜLDISEM VIITAMISVIIS

Pikk kuju

Asutuse nimi (omastavas käändes) kodulehekülg. link
See võiks sobida juhul, kui tegemist on mõne konkreetse asutuse kodulehega.

VÕI

Kodulehekülje nimi (omastavas käändes) kodulehekülg. link
See võiks sobida juhul, kui tegemist on mõne muu veebilehega.
Näide

Kliimaministeeriumi kodulehekülg. https://kliimaministeerium.ee/

Lühike kuju

Asutuse nimi
See võiks sobida juhul, kui tegemist on mõne konkreetse asutuse kodulehega.

Kodulehe nime esimene sõna või esimesed sõnad ...
See võiks sobida juhul, kui tegemist on pikema nimetusega veebilehega.
Näide

Kliimaministeerium

Allikakirje Ekilexis

NB! Sellise viitamisviisi korral saab täpsemale alamlehele osutada mõistekirjes viidates siseviite abil:

TÄPSEM VIITAMISVIIS

Veebilehel olevale autoriga artiklile viitamine

Pikk kuju

Autori perekonnanimi, eesnime initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Asutuse nimi, mille koduleht see on, artikli ilmumise aeg (kui võimalik). link
Kui artikli ilmumisaeg ei ole teada, siis võiks väljaande nime järele panna punkti ja lisada lingi. 
Näide

Kadastik, Ü. ja Rull, K. (2019). Hüsteroskoopia. Tartu Ülikooli Kliinikum. https://www.kliinikum.ee/patsiendiinfo-andmebaas/husteroskoopia/ 

Lühike kuju

Autori perenimi, aastaarv
Näide

Kadastik ja Rull, 2019

Allikakirje Ekilexis

Veebilehel olevale ilma autorita artiklile/alamlehele viitamine

Veebilehel olevale artiklile või alamlehele saab viidata mitut moodi: üldisemalt ja täpsemalt. Siin oleme kirjeldanud mõlemat viisi. EKI terminoloogid kasutavad täpsemat viitamisviisi.

Pikk kuju

Täpsem:
Artikli/alamlehe pealkiri. Asutuse nimi, mille koduleht see on (ilmumisaasta). link 
Kui artikli ilmumisaeg ei ole teada, siis võiks asutuse nime järele panna punkti ja lisada lingi. 

VÕI

Üldisem:
Asutuse/kodulehekülje nimi (omastavas käändes) kodulehekülg. link
NB! Sellisel juhul saab täpsemale alamlehele osutada mõistekirjes siseviite abil.
Näide

Täpsem:

Pakendid. Kliimaministeerium (2022). https://kliimaministeerium.ee/elukeskkond-ringmajandus/ringmajandus/pakendid  

VÕI

Üldisem:

Kliimaministeeriumi kodulehekülg. https://kliimaministeerium.ee/

Sel juhul võiks mõistekirjes viidates kirjutada siseviite väljale kirjutada “Pakendid”:

Lühike kuju

Täpsem:
Artikli pealkiri, aastaarv
Kui artikli / alamlehe loomise või muutmise aastaarv pole teada, siis jääb aastaarv ka lühinimest välja.

VÕI

Üldisem:
Asutuse nimi
Näide

Täpsem:

Pakendid

VÕI

Üldisem:

Kliimaministeerium

Allikakirje Ekilexis

Täpsem:


Üldisem:

NB! Sel juhul võiks mõistekirjes viidates kirjutada siseviite väljale kirjutada “Pakendid”

Teist tüüpi allikate kirjete koostamise kohta vaata lähemalt siit.