Kuidas koostada allikakirjet ilma autorite nimedeta dokumendile?

Alates 2024. aastast lähtutakse Ekilexis allikakirjete koostamisel APA (American Psychological Associationi) viitamismallist (mõne erandiga). EKI soovitab järgida Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viitamisjuhendit. Erinevalt sellest viitamisjuhendist soovitame aga Ekilexis:

  • võimaluse korral iga viite pika kuju lõppu lisada ka veebilingi (ilma lõpupunktita);
  • mitte märkida kasutamise/vaatamise aega (sest allikakirjele saab viidata eri aegadel);
  • mitte lisada kursiivi (kaldkirja);
  • lühiviite ümbert jätta ära sulud (TÜ juhendis “tekstisisene viitamine”);
  • koostada EKI antud malli järgi Riigi Teataja ja Eurlexi õigusaktide allikakirjed.

Ilma autorite nimedeta dokumendi allikakirje

Pikk kuju

Pealkiri. (Ilmumisaasta). Ilmumiskoht: Kirjastus. link (viimased kolm juhul, kui võimalik)
Näide

Riiklik programm: integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007. (2000). https://www.riigiteataja.ee/akt/82230

Lühike kuju

Pealkirja esimene sõna või esimesed sõnad..., aastaarv
Silmas võiks pidada, et lühiviitesse kirjutataks nii palju sõnu, et lühiviide kuidagi teiste sarnaste
dokumentide viidetest eristuks, aga piisavalt vähe infot, et viide ei läheks liiga pikaks.
Näide

Riiklik programm: integratsioon …, 2000

Allikakirje Ekilexis

Teist tüüpi allikate kirjete koostamise kohta vaata lähemalt siit.