Kinnitati Eesti terminitöö tegevuskava aastateks 2023–2025

Programmi „Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtted 2019–2027“ juhtkomitee kinnitas Eesti terminitöö tegevuskava aastateks 2023–2025. Selle peamine eesmärk on tõhustada terminitööd, võttes kasutusele uuemad meetodid, nagu koosloome ja erialakeelekorpuste analüüs. Tegevuskavas lepitakse järgnevaks kolmeks aastaks kokku terminitöö põhitegevustes.

Tegevuskavas on esitatud arusaam Eesti terminitöö toimimisest digiajastul mitmekeelses inforuumis. Terminivara vajatakse üha rohkem ka keeletehnoloogia arenduses, näiteks valdkondliku masintõlke ja riigi tõlkevärava arendamisel.

Eesti terminitöö tegevuskava valmis Eesti Keele Instituudi (EKI) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) eestvedamisel, selle koostamisse olid kaasatud terminikomisjonide ja kõrgkoolide esindajad ning teised terminitöö huvirühmad.

Eesti terminitöö tegevuskava aastateks 2023–2025 on leitav siit.

Lisainfo:

Kairi Janson, koordineerija-terminoloog, Eesti Keele Instituut

kairi.janson@eki.ee