EKI keeleportaali Sõnaveeb uue versiooni ja EKIs loodud eesti keele teise keelena õpetaja tööriista tutvustus EKIs 5.03.2020

Neljapäeval, 5. märtsil kell 14-17
Eesti Keele Instituut, 3. korruse suur saal, Roosikrantsi 6, Tallinn

Tutvustame EKI keeleportaali Sõnaveeb uut versiooni (Sõnaveeb 2020) ja Eesti Keele Instituudis loodud uut eesti keele teise keelena õpetaja tööriista. Tähelepanu! Palume oma huvist märku anda registreerimisvormi kaudu.

Eesti keele kui teise keele õpetaja tööriistad on abiks keeleõpetajatele ja teistele keeleõppega seotud spetsialistidele õppematerjalide, harjutusvara ja testide koostamisel. Õpetaja tööriistu tutvustab Jelena Kallas (EKI).

Oskussõnastikud ja terminibaasid saavad Sõnaveebi uues versioonis (Sõnaveeb 2020) nähtavaks väga esialgsel kujul: algul üksnes sõnapõhise vaatena. Terminitööks vajalik mõistepõhine vaade (Terminiveeb) valmib plaanide järgi maikuus. Sõnaveeb ja selle aluseks olev sõnastiku- ja terminibaasisüsteem Ekilex on nagu elavad organismid, mis arenevad ja kasvavad pidevalt. Enamik terminibaase on koostatud varasemas, Eesti Keele Instituudi Termeki andmebaasis, kus aga termineid polnud võimalik ühtse otsinguga kätte leida. Juurde on tulnud 2019. aastal toetust saanud terminikomisjonide sõnakogud. Sõnaveebi tutvustavad Margit Langemets (EKI) ja Arvi Tavast (Tripledev OÜ / EKI).

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Alates 2019. aastast korraldab Eesti terminitööd Eesti Keele Instituut.

Lisaks tutvustame korpuste päringuliidese KORP ja keeleandmestike ühendatud sisuotsingu Raba kasutamist nii oskuskeele kui ka keeleõppevara vaatenurgast, samuti tulevad jutuks terminoloogilised allikad Keeleveebis. Koolitab Olga Gerassimenko (TÜ, EKRK).

Pärast tutvustusi järgneb vabas vormis õpetus huvilistele, kes asja vastu lähemalt huvi tunnevad.

Tutvustusele on oodatud kõik keelehuvilised. Palume oma huvist märku anda registreerimisvormi kaudu. Nii saame oma tutvustust paremini korraldada. Aga kohale võib tulla ka ilma registreerimata.
Kõik on lahkesti oodatud!

Eelteade! Eesti keele teise keelena õpetajad ning õpikute koostajad ja kirjastajad on oodatud õpetaja tööriista koolitusele, mis toimub Kuku-messi raames 14. märtsil Kohtla-Järvel ja 28. märtsil Tallinna Lauluväljakul. Koolitavad EKI arvutileksikograafid.

Ürituse korraldajad:
Eesti Keele Instituut (EKI) ja Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK)

Kontakt:
Jelena Kallas (EKI) jelena.kallas@eki.ee
Margit Langemets (EKI) margit.langemets@eki.ee
Olga Gerassimenko (TÜ, EKRK) olga.gerassimenko@ut.ee
Kadri Vider (EKRK) kadri.vider@ut.ee