Seminar “Tõlkes leitud – väljakutsed ja võimalused väikesel turul”

28. märtsil oli Tallinna Ülikoolis tõlketeemaline seminar, kus kohtusid tõlkijad, terminoloogid ja keeletoimetajad.
Seminar algas ettekannetega ja jätkus töötubadega. Sai kuulata ettekandeid selge keele, Eesti Keele Instituudi uus sõnastiku- ja terminibaasisüsteem Ekilexi ning Eesti tõlkijate ja DGT koostöövõimaluste kohta. Töötubades räägiti kvaliteedinõuetest ja terminoloogiast, koostöövõimalustest ning arutleti tõlkija elukutse üle.

Seminari korraldas Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat (DGT) koostöös Tallinna Ülikooli Konverentsikeskusega.

Vt kava.