Kuidas koostada allikakirjet?

Alates 2024. aastast lähtutakse Ekilexis allikakirjete koostamisel APA (American Psychological Associationi) viitamismallist (mõne erandiga). EKI soovitab järgida Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viitamisjuhendit. Erinevalt sellest viitamisjuhendist soovitame aga Ekilexis:

  • võimaluse korral iga viite pika kuju lõppu lisada ka veebilingi (ilma lõpupunktita);
  • mitte märkida kasutamise/vaatamise aega (sest allikakirjele saab viidata eri aegadel);
  • mitte lisada kursiivi (kaldkirja);
  • lühiviite ümbert jätta ära sulud (TÜ juhendis “tekstisisene viitamine”);
  • koostada EKI antud malli järgi Riigi Teataja ja Eurlexi õigusaktide allikakirjed.

Kiirlingid:

Raamatule viitamine

Pikk kuju

Ühe autori puhul:
Esimese autori perekonnanimi, initsiaal(id). teise autori perekonnanimi, initsiaal(id).ja kolmanda autori perekonnanimi, initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Pealkiri. Ilmumiskoht: Kirjastus. link (kui võimalik)

Kahe autori puhul:
Esimese autori perekonnanimi, initsiaal(id). ja teise autori perekonnanimi, initsiaal(id).(Ilmumisaasta). Pealkiri. Ilmumiskoht: Kirjastus. link (kui võimalik)

Mitme autori puhul:
Esimese autori perekonnanimi, initsiaal(id). teise autori perekonnanimi, initsiaal(id).ja kolmanda autori perekonnanimi, initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Pealkiri. Ilmumiskoht: Kirjastus. link (kui võimalik)
Näited

Masso, J., Eamets, R. ja Philips, K. (2004). Where Have All the Jobs Gone? Gross Job Flows in Estonia. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. https://mjtoimetised.ut.ee/febpdf/febawb28.pdf

Ottenson, O. (2007). Uus eesti-vene õigussõnaraamat. Tallinn: Agia Triada.
Sellel allikal avaliku ligipääsu link puudub, mistõttu ei ole linki lõppu lisatud.

Lühike kuju

Ühe autori puhul:
Autori perenimi, aastaarv

Kahe autori puhul:
Esimese autori perenimi ja teise autori perenimi, aastaarv

Kolme ja enama autori puhul:
Esimese autori perenimi jt, aastaarv

VÕI
AKRONÜÜM PEALKIRJA ESITÄHTEDEST
Seda varianti soovitame kasutada pigem sõnastike jmt puhul, millele on tavaks ka kõneldes lühendiga viidata.

VÕI
Pealkiri / Pealkirja algus ...
Seda varianti soovitame kasutada pigem sõnastike, leksikonide jmt puhul, millele on tavaks ka kõneldes pealkirja või selle esiosaga viidata (nt "Eesti Kalad").

NB! Aastaarvu võiks lisada lühikujus akronüümi või pealkirja järele juhul, kui teosest on tehtud või kombeks teha uuendatud trükke. Autori nimega viidates võiks aga alati aastaarvu lisada.
Näited

Masso jt, 2004

UVEÕS

Eesti Kalad

Allikakirjed Ekilexis


NB! Leheküljenumbreid, kust infot võeti, saab soovi korral märkida siseviite väljale, kui juba mõistekirjes allikakirjele viidata. Neid allikakirjesse endasse lisada ei soovita.


Tagasi üles

Uudisartiklile viitamine

Pikk kuju

Autori perekonnanimi, eesnime initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Väljaande nimi, artikli ilmumise aeg. link
Näide

Bahovski, E. (2021). Kuidas mõista vabadust? Tartu Postimees, 25. august. https://tartu.postimees.ee/7322352/erkki-bahovski-kuidas-moista-vabadust

Lühike kuju

Autori perenimi, aastaarv
Näide

Bahovski, 2021

Allikakirje Ekilexis

Tagasi üles

Autorita uudisartiklile viitamine

Pikk kuju

Artikli pealkiri. (Ilmumisaasta). Väljaande nimi, artikli ilmumise aeg. link
Näide

Kolm probleemi töötukassa reservidega. (2019). Eesti Päevaleht4. november. https://epl.delfi.ee/artikkel/87959305/juhtkiri-kolm-probleemi-tootukassa-reservidega

Lühike kuju

Väljaande nimi, aastaarv
Näide

Eesti Päevaleht, 2019

Allikakirje Ekilexis

Ajakirjaartiklile viitamine

Pikk kuju

Ühe autori puhul:
Autori perekonnanimi, eesnime initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Ajakirja nimi, aastakäik(number), artikli leheküljed. doi:(numbrikood). link (kui võimalik)

Kahe autori puhul:
Esimese autori perekonnanimi, initsiaal(id). ja teise autori perekonnanimi, initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Ajakirja nimi, aastakäik(number), artikli leheküljed. doi:(numbrikood). link (kui võimalik)

Mitme autori puhul:
Esimese autori perekonnanimi, initsiaal(id). teise autori perekonnanimi, initsiaal(id).ja kolmanda autori perekonnanimi, initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Ajakirja nimi, aastakäik(number), artikli leheküljed. doi:(numbrikood). link (kui võimalik)
Näide

Bruns, A. ja Hanusch, F. (2017). Conflict imagery in a connective environment: Audiovisual content on Twitter following the 2015/2016 terror attacks in Paris and Brussels. Media, Culture & Society, 39(8), 1122–1141. doi:10.1177/0163443717725574

Lühike kuju

Ühe autori puhul:
Autori perenimi, aastaarv

Kahe autori puhul:
Esimese autori perenimi ja teise autori perenimi, aastaarv

Kolme autori puhul:
Esimese autori perenimi jt, aastaarv
Näide

Brund ja Hanusch, 2017

Allikakirje Ekilexis

Tagasi üles

Üliõpilastööle viitamine

Pikk kuju

Autori perekonnanimi, initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Pealkiri. Töö tüüp. Haridusasutus, õppekava. link
Kui õppekava nimetust ei ole tiitellehel toodud, võib selle asendada instituudi vm kõige väiksema üksuse nimega, mis tiitellehele märgitud on.
Näide

Mändoja, S. (2021). Rahvuse ja rahvusluse diskursiivsed muutused Eesti ajakirjandustekstides 1991. ja 2019. aasta võrdluses Postimehe juhtkirjade näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava. https://dspace.ut.ee/bitstreams/f3c49598-8726-4493-a67a-100adfb5785e/download

Lühike kuju

Autori perenimi, aastaarv
Näide

Mändoja, 2021

Allikakirje Ekilexis

Tagasi üles

Ilma autori nimeta dokumendile viitamine

Pikk kuju

Pealkiri. (Ilmumisaasta). Ilmumiskoht: Kirjastus. link (viimased kolm juhul, kui võimalik)
Näide

Riiklik programm: integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007. (2000). https://www.riigiteataja.ee/akt/82230

Lühike kuju

Pealkirja esimene sõna või esimesed sõnad..., aastaarv
Silmas võiks pidada, et lühiviitesse kirjutataks nii palju sõnu, et lühiviide kuidagi teiste sarnaste
dokumentide viidetest eristuks, aga piisavalt vähe infot, et viide ei läheks liiga pikaks.
Näide

Riiklik programm: integratsioon …, 2000

Allikakirje Ekilexis

Tagasi üles

Veebilehele (sh kodulehele) viitamine (üldisem)

Vt ka täpsemaid viitamisvõimalusi:

Pikk kuju

Asutuse nimi (omastavas käändes) kodulehekülg. link
See võiks sobida juhul, kui tegemist on mõne konkreetse asutuse kodulehega.
NB! Täpsemale alamlehele saab osutada mõistekirjes viidates siseviite abil.

VÕI

Kodulehekülje nimi (omastavas käändes) kodulehekülg. link
See võiks sobida juhul, kui tegemist on mõne muu veebilehega.
NB! Täpsemale alamlehele saab osutada mõistekirjes viidates siseviite abil.
Näide

Kliimaministeeriumi kodulehekülg. https://kliimaministeerium.ee/

Lühike kuju

Asutuse nimi
See võiks sobida juhul, kui tegemist on mõne konkreetse asutuse kodulehega.

Kodulehe nime esimene sõna või esimesed sõnad ...
See võiks sobida juhul, kui tegemist on pikema nimetusega veebilehega.
Näide

Kliimaministeerium

Allikakirje Ekilexis

NB! Sellise viitamisviisi korral saab täpsemale alamlehele osutada mõistekirjes viidates siseviite abil:

Tagasi üles

Veebilehel olevale autoriga artiklile viitamine

Pikk kuju

Autori perekonnanimi, eesnime initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Asutuse nimi, mille koduleht see on, artikli ilmumise aeg (kui võimalik). link
Kui artikli ilmumisaeg ei ole teada, siis võiks väljaande nime järele panna punkti ja lisada lingi. 
Näide

Kadastik, Ü. ja Rull, K. (2019). Hüsteroskoopia. Tartu Ülikooli Kliinikum. https://www.kliinikum.ee/patsiendiinfo-andmebaas/husteroskoopia/ 

Lühike kuju

Autori perenimi, aastaarv
Näide

Kadastik ja Rull, 2019

Allikakirje Ekilexis

Tagasi üles

Veebilehel olevale ilma autorita artiklile/alamlehele viitamine

Veebilehel olevale artiklile või alamlehele saab viidata mitut moodi: üldisemalt ja täpsemalt. Siin oleme kirjeldanud mõlemat viisi. EKI terminoloogid kasutavad täpsemat viitamisviisi.

Pikk kuju

Täpsem:
Artikli/alamlehe pealkiri. Asutuse nimi, mille koduleht see on (ilmumisaasta). link 
Kui artikli ilmumisaeg ei ole teada, siis võiks asutuse nime järele panna punkti ja lisada lingi. 

VÕI

Üldisem:
Asutuse/kodulehekülje nimi (omastavas käändes) kodulehekülg. link
NB! Sellise viitamisviisi korral saab täpsemale alamlehele osutada mõistekirjes siseviite abil.
Näide

Täpsem:

Pakendid. Kliimaministeerium (2022). https://kliimaministeerium.ee/elukeskkond-ringmajandus/ringmajandus/pakendid  

VÕI

Üldisem:

Kliimaministeeriumi kodulehekülg. https://kliimaministeerium.ee/

Sel juhul võiks mõistekirjes viidates siseviite väljale kirjutada “Pakendid”:

Lühike kuju

Täpsem:
Artikli pealkiri, aastaarv
Kui artikli / alamlehe loomise või muutmise aastaarv pole teada, siis jääb aastaarv ka lühinimest välja.

VÕI

Üldisem:
Asutuse nimi
Näide

Täpsem:

Pakendid

VÕI

Üldisem:

Kliimaministeerium

Allikakirje Ekilexis

Täpsem:


Üldisem:

NB! Sellisel juhul võiks kasutada mõistekirjes viidates siseviite välja, et osutada konkreetsele artiklile/alamlehele:

Tagasi üles

Standardile viitamine

Pikk kuju

Standardi nimetus. Standardi pealkiri. link
Standardi nimetuseks loeme siin tähe- ja numbrikombinatsiooni algusega "EVS".
Näide

EVS-EN 16907-2:2018. Mullatööd. Osa 2: Materjalide klassifitseerimine. Eesti Standardikeskus. https://www.evs.ee/et/evs-en-16907-2-2018 

Lühike kuju

Standardi nimetus
Standardi nimetuseks loeme siin tähe- ja numbrikombinatsiooni algusega "EVS".
Näide

EVS-EN 16907-2:2018

Allikakirje Ekilexis

Tagasi üles

Eesti seadusele viitamine

Pikk kuju

Seaduse pealkiri. Väljaandja. Avaldamismärge. link
Väljaandja ja avaldamismärke leiab seaduse Riigi Teataja lehelt vasakust ülanurgast.
Näide

Raudteeseadus. Riigikogu. RT I, 30.06.2023, 62. https://www.riigiteataja.ee/akt/130062023062

Ekraanipilt, kus on näha pealkiri, väljaandja ja avaldamismärge:

Lühike kuju

Seaduse pealkirja lühend-Riigi Teataja avaldamismärke aasta/kuu/artikli number
Näide

RdtS-2023/06/62

Ekraanipilt, kus on esile tõstetud lühinimi, avaldamismärke kuupäev ja artikli number:

Allikakirje Ekilexis

Tagasi üles

Eesti määrusele viitamine

Pikk kuju

Määruse pealkiri. Väljaandja (omastavas käändes) määrus nr määruse number. Avaldamismärge. link

Väljaandja ja avaldamismärke leiab seaduse Riigi Teataja lehelt vasakust ülanurgast.
Määruse numbri leiab pealkirja alt fraasist "Vastu võetud 28.11.2008 nr 40".
Näide

Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord. Rahandusministri määrus nr 40. RT I, 16.09.2022, 14. https://www.riigiteataja.ee/akt/116092022014

Ekraanipilt, kus on esile tõstetud väljaandja, avaldamismärge ja määruse number:

Lühike kuju

Pealkirja esimesed sõnad ..., aastaarv
Näide

Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja …, 2022

Allikakirje Ekilexis

Tagasi üles

Euroopa Liidu õigusaktile viitamine

Pikk kuju

Pealkiri. CELEXi number. link

CELEXi number on kümnekohaline number, mille leiab dokumendi ülaosast sõna "Document ..." või "Dokument ..." järelt. See asub ka dokumendi eelvaate ülaosas. CELEXi number on igal dokumendil unikaalne.
Näide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1831/2003, 22. september 2003, loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (EMPs kohaldatav tekst). 32003R1831. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32003R1831 

Ekraanipilt, kus on esile tõstetud CELEXi number ja pealkiri:

Lühike kuju

CELEXi number/KEELEKOOD
Keelekood võiks osutada sellele, mis keeles tekstile viidatakse: Euroopa Liidu dokumente on tõlgitud paljudesse keeltesse.
Näide

32003R1831/ET

Allikakirje Ekilexis

Tagasi üles