Kuidas koostada allikakirjet raamatule?

Alates 2024. aastast lähtutakse Ekilexis allikakirjete koostamisel APA (American Psychological Associationi) viitamismallist (mõne erandiga). EKI soovitab järgida Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viitamisjuhendit. Erinevalt sellest viitamisjuhendist soovitame aga Ekilexis:

  • võimaluse korral iga viite pika kuju lõppu lisada ka veebilingi (ilma lõpupunktita);
  • mitte märkida kasutamise/vaatamise aega (sest allikakirjele saab viidata eri aegadel);
  • mitte lisada kursiivi (kaldkirja);
  • lühiviite ümbert jätta ära sulud (TÜ juhendis “tekstisisene viitamine”);
  • koostada EKI antud malli järgi Riigi Teataja ja Eurlexi õigusaktide allikakirjed.

Raamatu allikakirje

Pikk kuju

Ühe autori puhul:
Esimese autori perekonnanimi, initsiaal(id). teise autori perekonnanimi, initsiaal(id).ja kolmanda autori perekonnanimi, initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Pealkiri. Ilmumiskoht: Kirjastus. link (kui võimalik)

Kahe autori puhul:
Esimese autori perekonnanimi, initsiaal(id). ja teise autori perekonnanimi, initsiaal(id).(Ilmumisaasta). Pealkiri. Ilmumiskoht: Kirjastus. link (kui võimalik)

Mitme autori puhul:
Esimese autori perekonnanimi, initsiaal(id). teise autori perekonnanimi, initsiaal(id).ja kolmanda autori perekonnanimi, initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Pealkiri. Ilmumiskoht: Kirjastus. link (kui võimalik)
Näited

Masso, J., Eamets, R. ja Philips, K. (2004). Where Have All the Jobs Gone? Gross Job Flows in Estonia. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. https://mjtoimetised.ut.ee/febpdf/febawb28.pdf

Ottenson, O. (2007). Uus eesti-vene õigussõnaraamat. Tallinn: Agia Triada.
Sellel allikal avaliku ligipääsu link puudub, mistõttu ei ole linki lõppu lisatud.

Lühike kuju

Ühe autori puhul:
Autori perenimi, aastaarv

Kahe autori puhul:
Esimese autori perenimi ja teise autori perenimi, aastaarv

Kolme ja enama autori puhul:
Esimese autori perenimi jt, aastaarv

VÕI
AKRONÜÜM PEALKIRJA ESITÄHTEDEST
Seda varianti soovitame kasutada pigem sõnastike jmt puhul, millele on tavaks ka kõneldes lühendiga viidata.

VÕI
Pealkiri / Pealkirja algus ...
Seda varianti soovitame kasutada pigem sõnastike, leksikonide jmt puhul, millele on tavaks ka kõneldes pealkirja või selle esiosaga viidata (nt "Eesti Kalad").

NB! Aastaarvu võiks lisada lühikujus akronüümi või pealkirja järele juhul, kui teosest on tehtud või kombeks teha uuendatud trükke. Autori nimega viidates võiks aga alati aastaarvu lisada.
Näited

Masso jt, 2004

UVEÕS

Eesti Kalad

Allikakirjed Ekilexis


NB! Leheküljenumbreid, kust infot võeti, saab soovi korral märkida siseviite väljale, kui juba mõistekirjes allikakirjele viidata. Neid allikakirjesse endasse lisada ei soovita.

Teist tüüpi allikate kirjete koostamise kohta vaata lähemalt siit.