Kuidas koostada allikakirjet uudisartiklile?

Alates 2024. aastast lähtutakse Ekilexis allikakirjete koostamisel APA (American Psychological Associationi) viitamismallist (mõne erandiga). EKI soovitab järgida Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viitamisjuhendit. Erinevalt sellest viitamisjuhendist soovitame aga Ekilexis:

  • võimaluse korral iga viite pika kuju lõppu lisada ka veebilingi (ilma lõpupunktita);
  • mitte märkida kasutamise/vaatamise aega (sest allikakirjele saab viidata eri aegadel);
  • mitte lisada kursiivi (kaldkirja);
  • lühiviite ümbert jätta ära sulud (TÜ juhendis “tekstisisene viitamine”);
  • koostada EKI antud malli järgi Riigi Teataja ja Eurlexi õigusaktide allikakirjed.

Uudisartikli allikakirje

Pikk kuju

Autori perekonnanimi, eesnime initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Väljaande nimi, artikli ilmumise aeg. veebiaadress
Näide

Bahovski, E. (2021). Kuidas mõista vabadust? Tartu Postimees, 25. august. https://tartu.postimees.ee/7322352/erkki-bahovski-kuidas-moista-vabadust

Lühike kuju

Autori perenimi, aastaarv
Näide

Bahovski, 2021

Allikakirje Ekilexis

Vaata siit, kuidas koostada allikakirjet sellisele artiklile, millel ei ole autorit märgitud.

Teist tüüpi allikate kirjete koostamise kohta vaata lähemalt siit.