Kuidas koostada allikakirjet autorita uudisartiklile?

Alates 2024. aastast lähtutakse Ekilexis allikakirjete koostamisel APA (American Psychological Associationi) viitamismallist (mõne erandiga). EKI soovitab järgida Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viitamisjuhendit. Erinevalt sellest viitamisjuhendist soovitame aga Ekilexis:

  • võimaluse korral iga viite pika kuju lõppu lisada ka veebilingi (ilma lõpupunktita);
  • mitte märkida kasutamise/vaatamise aega (sest allikakirjele saab viidata eri aegadel);
  • mitte lisada kursiivi (kaldkirja);
  • lühiviite ümbert jätta ära sulud (TÜ juhendis “tekstisisene viitamine”);
  • koostada EKI antud malli järgi Riigi Teataja ja Eurlexi õigusaktide allikakirjed.

Autorita uudisartikli allikakirje

Pikk kuju

Artikli pealkiri. (Ilmumisaasta). Väljaande nimi, artikli ilmumise aeg. veebiaadress
Näide

Kolm probleemi töötukassa reservidega. (2019). Eesti Päevaleht4. november. https://epl.delfi.ee/artikkel/87959305/juhtkiri-kolm-probleemi-tootukassa-reservidega

Lühike kuju

Väljaande nimi, aastaarv
Näide

Eesti Päevaleht, 2019

Allikakirje Ekilexis

Vaata siit, kuidas koostada allikakirjet sellisele artiklile, millel on autor märgitud.

Teist tüüpi allikate kirjete koostamise kohta vaata lähemalt siit.