Terminitöö toetused 2020

TERMINIKOMISJONIDE TOETAMISE KONKURSS

Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 29. aprillil 2020 toetada järgmisi terminikomisjone. Summad on esitatud eurodes.
 1. Matemaatikasõnastik (Mati Abel) – 500 Kontakt: mati.abel@ut.ee
 2. Metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm (Rein Laaneots ) – 1 500 Kontakt: rein.laaneots@taltech.ee
 3. Limnoloogilise terminoloogia komisjon (Toomas Kõiv) – 1 800 Kontakt: toomas.koiv@emu.ee
 4. Tallinna Tehnikaülikooli materjalitehnika terminikomisjon (Priit Kulu) – 1 800 Kontakt: priit.kulu@ttu.ee
 5. Keemia terminikomisjon (Kalle Truus) – 1 800 Kontakt: kalle.truus@tlu.ee
 6. TÜ vene-eesti õigusterminoloogiabaasi töörühm (Sirje Kupp-Sazonov) – 1 800 Kontakt: sirje.kupp-sazonov@ut.ee
 7. Projektide, programmide ja projektiportfellide juhtimise komisjon (Taavi Tamberg) – 1 800 Kontakt: taavi.tamberg@ut.ee
 8. Tuumaenergia ja kiirguskaitse komisjon (Kalev Kallemets) – 2 000 Kontakt: aadu.paist@taltech.ee
 9. Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (Matti Masing) – 1 800 Kontakt: matti@ut.ee
 10. Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (Lauri Saks) – 1 800 Kontakt: lauri.saks@ut.ee
 11. Teenuste disaini ja juhtimise terminikomisjon (Anne Roosipõld) – 1 800 Kontakt: anne.roosipold@ut.ee
 12. Eesti-vene töötervishoiu ja tööohutuse terminibaasi komisjon (Jelena Velman-Omelina) – 2 000 Kontakt: tartuvandetolk@gmail.com
 13. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond (Kai Välbe) – 1 000 Kontakt: Kalju.Tammaru@hoiuraamatukogu.ee
 14. Eesti Meteoroloogia Seltsi terminoloogiatoimkond (Mait Sepp) – 1 800 Kontakt: piia.post@ut.ee
 15. Käsitööteaduse terminite komisjon (Ave Matsin) – 1 800 Kontakt: ave.matsin@ut.ee
 16. Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsiooni terminikomisjon (Kaia Kastepõld-Tõrs) – 1 800 Kontakt: skeemiteraapia@gmail.com
 17. MTÜ Eesti Aiandusliidu aiandusterminoloogia komisjon (Väino Eskla) – 1 800 Kontakt: aiandusliit@aiandusliit.ee
 18. Teatriterminoloogia toimkond (Tiia Sippol) – 1 800 Kontakt: tiia@teater.ee
 19. Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (Ülle Sihver) – 1 017 Kontakt: ylle.sihver@emu.ee
 20. Kosmoseuuringute toimkond (Karin Pai) – 1 600 Kontakt: karin.pai@ut.ee
 21. Eesti viipekeele meditsiiniterminite komisjon (Mari-Liis Ungerson) – 1 800 Kontakt: evktky@gmail.com
 22. Sisearhitektuuri terminikomisjon (Katrin Kask) – 1 800 Kontakt: kask.katrin@gmail.com
 23. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terminoloogiakomisjon (Siret Piirsalu) – 500 Kontakt: siret.piirsalu@ttk.ee
 24. Ruumilise keskkonna planeerimise terminoloogiakomisjon (Nele Nutt) – 1 000 Kontakt: nele.nutt@taltech.ee
 25. Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Terminikomisjon (Maarja Tali) – 1 800 Kontakt: maarjatali@teraapiakoer.ee
 26. Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste erialade arengu töörühm (Kaja Põlluste) – 1 800 Kontakt: kaja.polluste@ut.ee
 27. Eestikeelse botaanilise terminoloogia komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures (Toomas Kukk) – 1 800 Kontakt: tomkukk@gmail.com
 28. Sisekaitseakadeemia siseturvalisuse terminoloogia töörühm (Marju Taukar) – 1 100 Kontakt: elen.laanemaa@sisekaitse.ee
 29. Robootikaterminite komisjon (Indrek Must) – 1 800 Kontakt: indrekm@ut.ee
 30. Ida mõtteloo terminoloogia töörühm (Märt Läänemets) – 1 800 Kontakt: mart_laanemets@yahoo.com
 31. Poliitika ja valitsemise terminoloogiatöörühm (Leif Kalev) – 1 800 Kontakt: leif@tlu.ee
Kokku 50 017 eurot.

TERMINOLOOGIAÕPPE JA TERMINITÖÖ POPULARISEERIMISE KONKURSS

Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 29. aprillil 2020 toetada terminoloogiaõpet ja populariseerimist järgmiselt. Summad on esitatud eurodes.
 1. Tallinna Tehnikaülikool (Kärt Rummel ) – 6 000
 2. Tartu Ülikool (Kaja Põlluste ) – 2 500
 3. Eesti Maaülikool (Ülle Sihver ) – 4 500
 4. Tallinna Ülikool (Peep Nemvalts ) – 6 000
 5. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Ave Matsin ) – 2 000
 6. TalTechi Virumaa Kolledž (Kaire Viil ) – 2 000
 7. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (Kai Välbe ) – 800
Kokku 23 800 eurot.

TAUSTAST

Eesti Keele Instituut kuulutas 2. märtsil 2020 välja terminitöö toetamise konkursid: 1) terminikomisjonide ja 2) terminoloogiaõppe toetamise konkursi. Taotlusi saab esitada 2. aprillini 2020. Sel aastal soovitati terminikomisjonidel keskenduda oma terminibaaside korrastamisele Ekilexis. Taotluste kirjutamisel paluti esile tuua, millist osa baasist on plaanis korrastada ja kuidas seda tehakse. Uutest projektidest eelistati neid, mis keskenduvad energeetika ja kliima terminivara arendamisele. Terminoloogiaõppe toetamise konkursi abil aidatakse edendada ja levitada eesti oskuskeelt haridusasutustes: ülikoolides, rakenduskõrgkoolides ning kutseõppe- ja kultuuripärandiasutustes. Tutvuge terminikomisjonide konkursi statuudiga. Tutvuge terminoloogiaõppe ja populariseerimise toetamise konkursi statuudiga. Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Taotlusvooru korraldab Eesti Keele Instituudi terminoloogiaosakond. Lisainfot saab küsida terminitöö toetamise konkursside koordinaatorilt Kairi Jansonilt aadressil kairi.janson@eki.ee. Rohkem teavet terminitöö kohta