Terminitöö toetused 2020

TERMINIKOMISJONIDE TOETAMISE KONKURSS

Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 29. aprillil 2020 toetada järgmisi terminikomisjone. Summad on esitatud eurodes.

 1. Matemaatikasõnastik (Mati Abel) – 500
  Kontakt: mati.abel@ut.ee
 2. Metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm (Rein Laaneots ) – 1 500
  Kontakt: rein.laaneots@taltech.ee
 3. Limnoloogilise terminoloogia komisjon (Toomas Kõiv) – 1 800
  Kontakt: toomas.koiv@emu.ee
 4. Tallinna Tehnikaülikooli materjalitehnika terminikomisjon (Priit Kulu) – 1 800
  Kontakt: priit.kulu@ttu.ee
 5. Keemia terminikomisjon (Kalle Truus) – 1 800
  Kontakt: kalle.truus@tlu.ee
 6. TÜ vene-eesti õigusterminoloogiabaasi töörühm (Sirje Kupp-Sazonov) – 1 800
  Kontakt: sirje.kupp-sazonov@ut.ee
 7. Projektide, programmide ja projektiportfellide juhtimise komisjon (Taavi Tamberg) – 1 800
  Kontakt: taavi.tamberg@ut.ee
 8. Tuumaenergia ja kiirguskaitse komisjon (Kalev Kallemets) – 2 000
  Kontakt: aadu.paist@taltech.ee
 9. Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (Matti Masing) – 1 800
  Kontakt: matti@ut.ee
 10. Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (Lauri Saks) – 1 800
  Kontakt: lauri.saks@ut.ee
 11. Teenuste disaini ja juhtimise terminikomisjon (Anne Roosipõld) – 1 800
  Kontakt: anne.roosipold@ut.ee
 12. Eesti-vene töötervishoiu ja tööohutuse terminibaasi komisjon (Jelena Velman-Omelina) – 2 000
  Kontakt: tartuvandetolk@gmail.com
 13. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond (Kai Välbe) – 1 000
  Kontakt: Kalju.Tammaru@hoiuraamatukogu.ee
 14. Eesti Meteoroloogia Seltsi terminoloogiatoimkond (Mait Sepp) – 1 800
  Kontakt: piia.post@ut.ee
 15. Käsitööteaduse terminite komisjon (Ave Matsin) – 1 800
  Kontakt: ave.matsin@ut.ee
 16. Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsiooni terminikomisjon (Kaia Kastepõld-Tõrs) – 1 800
  Kontakt: skeemiteraapia@gmail.com
 17. MTÜ Eesti Aiandusliidu aiandusterminoloogia komisjon (Väino Eskla) – 1 800
  Kontakt: aiandusliit@aiandusliit.ee
 18. Teatriterminoloogia toimkond (Tiia Sippol) – 1 800
  Kontakt: tiia@teater.ee
 19. Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (Ülle Sihver) – 1 017
  Kontakt: ylle.sihver@emu.ee
 20. Kosmoseuuringute toimkond (Karin Pai) – 1 600
  Kontakt: karin.pai@ut.ee
 21. Eesti viipekeele meditsiiniterminite komisjon (Mari-Liis Ungerson) – 1 800
  Kontakt: evktky@gmail.com
 22. Sisearhitektuuri terminikomisjon (Katrin Kask) – 1 800
  Kontakt: kask.katrin@gmail.com
 23. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terminoloogiakomisjon (Siret Piirsalu) – 500
  Kontakt: siret.piirsalu@ttk.ee
 24. Ruumilise keskkonna planeerimise terminoloogiakomisjon (Nele Nutt) – 1 000
  Kontakt: nele.nutt@taltech.ee
 25. Abi- ja Teraapialoomi Kaasavate Organisatsioonide Terminikomisjon (Maarja Tali) – 1 800
  Kontakt: maarjatali@teraapiakoer.ee
 26. Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste erialade arengu töörühm (Kaja Põlluste) – 1 800
  Kontakt: kaja.polluste@ut.ee
 27. Eestikeelse botaanilise terminoloogia komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures (Toomas Kukk) – 1 800
  Kontakt: tomkukk@gmail.com
 28. Sisekaitseakadeemia siseturvalisuse terminoloogia töörühm (Marju Taukar) – 1 100
  Kontakt: elen.laanemaa@sisekaitse.ee
 29. Robootikaterminite komisjon (Indrek Must) – 1 800
  Kontakt: indrekm@ut.ee
 30. Ida mõtteloo terminoloogia töörühm (Märt Läänemets) – 1 800
  Kontakt: mart_laanemets@yahoo.com
 31. Poliitika ja valitsemise terminoloogiatöörühm (Leif Kalev) – 1 800
  Kontakt: leif@tlu.ee

Kokku 50 017 eurot.

TERMINOLOOGIAÕPPE JA POPULARISEERIMISE TOETAMISE KONKURSS

Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 29. aprillil 2020 toetada terminoloogiaõpet ja populariseerimist järgmiselt. Summad on esitatud eurodes.

 1. Tallinna Tehnikaülikool (Kärt Rummel ) – 6 000
 2. Tartu Ülikool (Kaja Põlluste ) – 2 500
 3. Eesti Maaülikool (Ülle Sihver ) – 4 500
 4. Tallinna Ülikool (Peep Nemvalts ) – 6 000
 5. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Ave Matsin ) – 2 000
 6. TalTechi Virumaa Kolledž (Kaire Viil ) – 2 000
 7. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (Kai Välbe ) – 800

Kokku 23 800 eurot.

TAUSTAST

Eesti Keele Instituut kuulutas 2. märtsil 2020 välja terminitöö toetamise konkursid: 1) terminikomisjonide ja 2) terminoloogiaõppe toetamise konkursi. Taotlusi saab esitada 2. aprillini 2020.

Sel aastal soovitati terminikomisjonidel keskenduda oma terminibaaside korrastamisele Ekilexis. Taotluste kirjutamisel paluti esile tuua, millist osa baasist on plaanis korrastada ja kuidas seda tehakse. Uutest projektidest eelistati neid, mis keskenduvad energeetika ja kliima terminivara arendamisele.

Terminoloogiaõppe toetamise konkursi abil aidatakse edendada ja levitada eesti oskuskeelt haridusasutustes: ülikoolides, rakenduskõrgkoolides ning kutseõppe- ja kultuuripärandiasutustes.

Tutvuge terminikomisjonide konkursi statuudiga.

Tutvuge terminoloogiaõppe ja populariseerimise toetamise konkursi statuudiga.

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Taotlusvooru korraldab Eesti Keele Instituudi terminoloogiaosakond.

Lisainfot saab küsida aadressilt terminoloogia@eki.ee või terminitöö toetamise konkursside koordinaatorilt Kairi Jansonilt aadressil kairi.janson@eki.ee.

Rohkem teavet terminitöö kohta