Kuidas lisada mõistekirjesse definitsiooni?

Definitsiooni saab lisada mõistekirje ülaosast mõisteplokist.

  1. Vajutage kas plussile kirja “Seletused” juures (nagu alloleval näitel) või plussile paremal ülaosas, valides sealt väärtuseks “Mõiste seletus”.

2. Kopeerige või kirjutage soovitud definitsioon avanenud akna tekstiväljale.

3. Valige definitsiooni keel.

4. Valige definitsiooni tüüp (terminitöös enamasti “definitsioon”).