Toetused 2012

Terminisõnastike, andmebaaside ja terminikomisjonide konkurss

1) Matemaatikasõnastiku (1995) täiendamine (eesti-inglise-vene, 2012, töörühma juht Mati Abel) – 2500 eur. Toimetatud/täiendatud on üle 1000 uue kirje, sh lisatud 711 uut terminit. 2) Info- ja sidetehnoloogia andmebaas (inglise-eesti, 2012, Heikki Vallaste) – 2000 eur. Toimetatud/täiendatud on 500 kirjet, sh uusi kirjeid on lisatud 200.  3) Gümnaasiumi ainesõnastike (2009, 2010) ülespanek Keeleveebi (eesti-vene-eesti: ajalugu, bioloogia, füüsika, geograafia, keemia, kirjandus, matemaatika, muusika, ühiskonnaõpetus; 2012, töörühma juht Heiki-Jaan Kaalep) – 4500 eur. 9 sõnastikku: {Ajaloo, bioloogia, füüsika, geograafia, keemia, kirjanduse, matemaatika, muusika, ühiskonnaõpetuse} mõisted gümnaasiumile. TÜ kirjastus, {2009, 2010}. Trükis ilmunud sõnastikud on välja pandud tasuta kasutamiseks Keeleveebis, asendamaks neljateistkümnest seal varem väljas olnud põhikooli ainesõnastikust üheksat. Gümnaasiumisõnastikud on loodud põhikooli ainesõnastike baasil, kuid ümber töötatud ja täiendatud. 4) Võitehnoloogia terminisõnastik (eesti-inglise, 2012, Väino Poikalainen) – 1500 eur. 5) Puiduterminoloogia sõnastik (eesti-inglise-saksa-soome-vene; 2012, töörühma juht Rein Reiska) – 4800 eur. Toimetatud/täiendatud on 370 uut kirjet (5 keeles, määratlusega eesti keeles), sh 310 kirjet puidu keemilise tehnoloogia valdkonnas ja 60 kirjet puidu mehaanilise töötluse valdkonnas. 6) Metalliõpetuse sõnaraamat (II osa) (eesti-inglise-vene; 2012, töörühma juht Jakob Kübarsepp) – 4000 eur. Koostatud on 400 uut ja toimetatud on 2907 terminiartiklit. Kokku on konstruktsioonmaterjalide tehnoloogia valdkonnas (ilma lõiketöötluseta) koostatud ja toimetatud üle 2900 kolmekeelse termini koos määratlustega. Töö käigus liideti samuti ühtsesse andmebaasi osa I (Metalliõpetus ja metallurgia ) ja osa II (Konstruktsioonmaterjalide tehnoloogia). 7) Kokandussõnastiku (2010) täiendamine (inglise-eesti-inglise, 2012, Marju Taukar) – 1450 eur. Koostatud on 400-500 uut kirjet, toimetatud/täiendatud ca 2000 olemasolevat kirjet ja kõik uued kirjed. Lisati palju seletusi, samuti uue valdkonnana “joogid”. Sõnastik on kättesaadav andmebaasis TERMEKI. Kokku 20 750 eur.

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Anneli Soo (TÜ õigusteaduskond) – 750 eurot Eva Näripea (EKA kunstiteadus) – 750 eurot Timo Arula (TÜ mereinstituut) – 500 eurot Helin Räägel (TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut) – 500 eurot Gerli Nimmefeldt (TLÜ sotsiaalteaduste instituut) – 500 eurot

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Kai Rünk – 1 800 eurot Eva Piirimäe – 600 eurot Kats Kivistik – 600 eurot Kristel Uiboaed – 400 eurot Uno Veismann – 800 eurot Astrid Saava – 2 100 eurot Karin Paulus – 500 eurot Liisi Šahmatova – 1 200 eurot