VI eesti teaduskeele konverents tähistamaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja TLÜ teaduskeelekeskuse 10. tegevusaastat Tallinna Ülikoolis 7.–8. detsembril 2018

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Selle arengukava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020. Ootame osalema kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala õppejõude, teadureid, üliõpilasi ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid. Kutsutud kõneleja, TÜ professor Birute Klaas-Lang käsitleb eesti keele praegust olukorda ja tulevikuväljavaateid Eesti kõrghariduses. Üldteemadena on oodatud (välistamata muud eesti teaduskeelt puudutavat): – teadus- ja üldkeele vastastikmõju – teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk, sh kirjutaja või toimetaja seisukohast – kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused – kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või nende kokkuvõtete eesti keele eritelu, sh juhendaja seisukohast – kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh akadeemilise eesti keele õppe olukord – teadusteksti tõlkimine eesti keelde ja eesti keelest võõrkeelde Võimalikke käsitlustasandeid: tekst – lause – üld- ja oskussõnavara. Ettekande pikkus kuni 20 minutit (+ arutelu). Oodatud on ka vaatmikud suuruses A0 või A1. Ettekande või vaatmiku esialgset pealkirja palume 1. oktoobriks ja lühitutvustust 25. oktoobriks 2018 mahus kuni 2500 tärki (v.a allikaviited) docx, doc või odt vormingus aadressil teaduskeel2018@tlu.ee. Pakutu vastuvõtmisest teatame 9. novembriks. NB! Konverentsiga seoses saab korraldada mistahes valdkonna või eriala eesti teaduskeelele keskenduva minisümpoosioni või töötoa. Sellekohane soov (pealkiri, teema lühitutvustus, teemajuhi nimi, eeldatav kestus) palun saata aadressil teaduskeel2018@tlu.ee 25. septembriks 2018. Palume registreeruda hiljemalt 1. detsembril 2018 TLÜ konverentsikeskuse registreerimisvormi kaudu ja maksta osalustasu 10 eurot vastavalt registreerumise järel esitatavale arvele. Tasuta osalevad esinejad, palgatööta või õppeülesandega üliõpilased ja palgatööta pensionärid. Korraldab TLÜ teaduskeelekeskus koostöös TLÜ konverentsikeskusega. Lisateave Peep Nemvalts, dr. phil. TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja Peep.Nemvalts@tlu.ee