Mis vahe on üld- ja oskuskeelel?

Keeleportaalis Sõnaveeb võib koos näha nii üldkeeleteavet (EKI ühendsõnastik, mille eest vastutavad EKI keeleteadlased) kui ka oskuskeeleteavet (arvukad terminibaasid).

Üld- ja oskuskeele peamine erinevus on … väljenduse täpsuses: oskuskeel on üldkeelest täpsem.

Tiiu Erelt, “Terminiõpetus” (2007)

Üldkeel

  • suhtluses, kirjanduses, ajakirjanduses ja mujal kõnes ja
  • kirjas üleüldiselt kasutatav ning mõistetav keel
  • kasutatakse vanusest, ametist, haridusest, elupaigast olenemata
  • sõnad on üldtuntud ja lauseehitus lihtne


Oskuskeel

  • erialasel suhtlemisel kasutatav keel, mida kasutatakse teaduses, kunstis ja muudel aladel
  • seotus mingi eriala, valdkonnaga
  • jaguneb eri alade oskuskeelteks
  • nt meditsiinikeel, õiguskeel
  • terminivara

Näited

OskuskeelÜldkeel
Haige manustab ravimit peroraalselt.Ants võtab rohtu.
Haigel on roidemurd. Ants on oma küljekondid ~ ribikondid
katki kukkunud.
Haigel on ussripikupõletik ~
apenditsiit.
Antsul on pimesoolepõletik.
Madu hammustab. Uss nõelab.
Sahharoos lahustub kuumas
vedelikus.
Suhkur sulab kohvi sees.
Tiiu Erelt, “Terminiõpetus” (2007)

Täpsema ülevaate üld- ja oskuskeele erinevustest leiate EKI teatmikust.