Kuidas lisada allikakirjesse lühinime?

Allikakirjel võiks enamasti olla kaks pealkirja: täispikk pealkiri ja lühinimi. Kui viitate mõistekirjes allikale, soovitame kasutada just lühinime, et allikaviide võtaks võimalikult vähe ruumi ja tähelepanu. Allikaviitel klõpsates näeb kasutaja siiski kogu teavet, mille selle allika kohta Ekilexi olete sisestanud.

Allikakirjele saate lühinime lisada, kui allikat lisate või seda muudate.

Allikakirjet saab lisada, kui valite kas menüüst või töölaualt “Allikate otsing”. Seejärel vajutage nuppu “Lisa uus allikas”.

NB! Enne uue allika lisamist võiksite teha allika nimega otsingu, et veenduda, ega sama allikakirjet pole juba lisatud. Soovitame kasutada tärnotsingut: st trükkida allika nimetuse algus ning lisada lõppu tärn. Nt kui otsin allikat “Eesti muusika biograafiline leksikon”, võin otsinguväljale trükkida Eesti muusika*.

Raamatu allikakirjele lühinime lisamine

1. Kui olete vajutanud nuppu “Lisa uus allikas”, täitke avanevas aknas kõik väljad, lisades võimaluse korral rohelisest plussmärgist välju juurde, et anda allika kohta nii palju infot kui võimalik.

Lisage väljale “Lühinimi” omal soovil (nt allika nimetuse esitähtedest koosnev) allika lühinimetus.

Lühinime väli on pildil näidatud punase kastiga.

2. Vajutage nuppu “Lisa”.

Artikli jm allika kirjele lühinime lisamine

1. Kui olete vajutanud nuppu “Lisa uus allikas”, täitke avanevas aknas kõik väljad, lisades võimaluse korral rohelisest plussmärgist välju juurde, et anda allika kohta nii palju infot kui võimalik.

Kopeerige ja kleepige väljale “Lühinimi” esialgu allika pikk nimetus (pikema pealkirja puhul jätab süsteem lühinimest lõpu välja, aga see ei ole siinkohal oluline).

Lühinime väli on pildil näidatud punase kastiga.

2. Vajutage nuppu “Lisa”.

3. Kopeerige loodud allikakirje juurest allika id-kood (alumises näites 20611).

4. Vajutage esimese “Lühinimi/pealkiri” välja juures muutmisnuppu. Sinine muutmisnupp tekib, kui liigute kursoriga välja peale.

5. Kleepige avanenud aknas eelmise teksti asemele kopeeritud allika id-kood. Vajutage nuppu “Muuda”.

6. Teie allikakirjel on nüüd lühinimeks unikaalne numbrikombinatsioon (id-kood), mille abil saate sellele mõistekirjes lühemalt viidata.

Lühinime väli on pildil näidatud punase kastiga.