Toetused kuni 2011

Riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia toetamine 2008–2012” ja sellele eelnenud programmi raames on toetatud järgmiste terminisõnastike ja terminibaaside koostamist: 1) haridussõnastik (2007–, töörühma juht Rain Mikser); 2) inglise-eesti terminoloogiline piltsõnaraamat (2007–2010, töörühma juht Margit Langemets). Sõnaraamat ilmus 2010: Oxfordi-Dudeni inglise-eesti piltsõnaraamat = The Oxford-Duden Pictorial English-Estonian Dictionary. Peatoimetaja: Mai Tiits. Tõlkijad: Kristjan Jaak Kangur, Viktor Korrovits, Külli Kuusk ja Margit Langemets. Toimetajad: Kristjan Jaak Kangur, Külli Kuusk ja Mai Tiits. Tegevtoimetajad: Margit Langemets ja Eva Kolli. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Valgus / Eesti Keele Sihtasutus, 2010. Sõnaraamat sisaldab 28 000 märksõna, 384 teemat. 3) narratoloogia ja tekstiteooria andmebaas (2008–2010, töörühma juht Marina Grišakova) 4) metalliõpetuse ja metallide tehnoloogia sõnaraamat (I osa) (2011, töörühma juht Priit Kulu) – 2011: 3992 eur. Metalliõpetus ja metallide tehnoloogia. I osa: Metalliõpetus ja metallurgia. Koostanud Priit Kulu, Jakob Kübarsepp, Mart Saarna. Tallinn 2011. 2011 toimetatud 4000 eesti-inglise-vene terminiartiklit. Sõnastik on kättesaadav MTI teadus ja arendustöö veebilehel. 5) (metalliõpetus:) keevitus ja pindamine, valutehnoloogia (2011, töörühma juht Jakob Kübarsepp) – 2011: 1760 eur. Keevituse terminid (pdf). 2011 koostatud 1100 uut terminit. Sõnastik on kättesaadav MTI teadus ja arendustöö veebilehel. 6) pallimängude ja võimlemise oskussõnavara sõnaraamat (2011, töörühma juht Helmut Valgmaa) – 2011: 2556 eur. Võimlemise ja pallimängude sõnastik. Koostanud Helmut Valgmaa. Keeletoimetaja Riina Reinsalu. Keelekonsultant Tiiu Erelt. Tartu 2011. ISBN 978-9949-30-199-7 (pdf). Sõnastik valmis 2011 ja ilmus veebiversioonina TÜ raamatukogu lehel. 7) puiduterminite sõnastik (2010-2011, töörühma juht Tiit Kaps) – 2010: 2556 eur; 2011: 5000 eur. Puiduterminoloogia. 3123 eesti-, inglise-, saksa-, soome- ja venekeelset puiduterminit (Exceli tabel). 2010 koostatud 200 uut terminiartiklit, 2011 koostatud 300 uut terminiartiklit. Sõnastik on kättesaadav TTÜ puidutöötlemise õppetooli õppematerjalide lehel. 8) digitaaltehnika terminibaas (2010-2011, Heikki Vallaste) – 2010: 3195 eur, sõnaartiklite toimetamine; 2011: 3195 eur. E-teatmik = ingliskeelsete info- ja sidetehnoloogia terminite seletav sõnaraamat – kokku 6828 kirjet. Sh 2011: 200 uut kirjet, toimetatud 640 kirjet, linke kontrollitud ja lisatud 765 kirjes. 9) eesti-inglise keeleteaduse sõnastik (töörühma juht Tiiu Erelt) – 2011-2012: 800 eur, 2003. a väljaande täiendamine, parandamine ja toimetamine.