Terminikomisjonid

Tutvuge ka Euroopa terminoloogiaühenduses EAFT-is toimuvaga.   Loetelu põhineb eestikeelse terminoloogia programmi 1. lisal “Eestis tegutsevad terminikomisjonid”. Kui Te kuulute terminikomisjoni, mida siin nimekirjas ei ole, siis andke oma komisjonist märku siin.  1. Haridus – Haridusterminoloogia komisjon    2. Humanitaaria ja kunstid – Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna kolleegium – Eesti Kunstiakadeemia kullassepatöö terminoloogia töörühm – Eesti Kunstiakadeemia sepakunsti terminoloogia töörühm – Nüüdismuusika oskuskeele komisjon* (tärniga tähistatud komisjonid või töörühmad (kokku 37) on saanud toetust riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)“ vahenditest) – Tallinna Ülikooli kunstide instituudi eesti rahvatantsu oskussõnavara töörühm* – Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia terminoloogia töörühm* – Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse terminitöörühm* – Tartu Ülikooli teoloogilise terminoloogia oikumeeniline komisjon* – Rahvusfilmograafia andmebaasi terminoloogia töörühm* – Kinobussi filmisõnause töörühm   3. Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus – Arvestus- ja finantsvaldkonna terminikomisjon* – Dokumendi- ja arhiivihalduse ning asjaajamise terminite töörühm* – Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond* – Eesti Panga terminoloogia töörühm – Raamatupidamise toimkonna terminoloogiakomisjon – Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse terminoloogia töörühm* – Tallinna Ülikooli poliitika ja valitsemise aluste terminoloogia töörühm* – Poliitikateooria terminoloogia komisjon (lisatud 2014. a)   4. Loodus- ja täppisteadused – Eesti Keemia Seltsi nomenklatuurikomisjon – Eesti Terioloogide Seltsi imetajanimede komisjon* – Eesti Ornitoloogia Ühingu linnunimetuste komisjon* – Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (lisatud 2014. a) – Eesti Loodusuurijate Seltsi eestikeelsete taimenimede ja botaanilise terminoloogia komisjon* – Eesti Biokeemia Seltsi terminite töörühm* – Tartu Observatooriumi kosmoseterminoloogia töörühm* – Tööstusökoloogia terminikomisjon* – Floristika terminikomisjon* – Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (EIK) (lisatud 2014. a) – Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjon (lisatud 2014. a) – Parasitoloogia-alased terminid (lisatud 2014. a)   5. Tehnika, tootmine ja ehitus – Eesti Geotehnika Ühingu terminoloogia töörühm – Eesti Looduseuurijate Seltsi (Teaduste Akadeemia juures) geoloogiasektsioon (lisatud 2014. a) – Eesti Maaülikooli toiduteaduse terminoloogia komisjon* – Eesti Mööblitootjate Liidu terminoloogiakomisjon* – Elektroenergeetika terminoloogia komisjon – Energeetika terminoloogia töörühm – Lihandusterminoloogia töörühm – Mäendusterminoloogia töörühm – Tallinna Tehnikaülikooli geoterminite töörühm* – Tallinna Tehnikaülikooli materjalitehnika terminoloogia töörühm* – Tallinna Tehnikaülikooli metalliõpetuse ja metallide tehnoloogia terminoloogia komisjon* – Tallinna Tehnikaülikooli metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm* – Tallinna Tehnikaülikooli tootmistehnika ja tootmissüsteemide terminoloogia töörühm (lisatud 2014. a)   6. Põllumajandus – Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi loomakasvatusterminite töörühm* – Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi mesindusterminite töörühm* – Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminoloogia komisjon*   7. Tervis ja heaolu – Meditsiiniterminoloogia komisjon* – Eesti Radioloogia Ühingu terminoloogiakomisjon – Farmaatsiaterminoloogia ekspertkomisjon* – Eesti Laborimeditsiini Ühingu terminoloogia töörühm* – Eesti Veeühingu terminoloogiakomisjon – Meditsiinifüüsika terminoloogia komisjon* – Rahvatervishoiu terminoloogia komisjon* – Eesti E-tervise SA terminoloogia töörühm (lisatud 2014. a) 8. Muu – Eesti Kennelliidu terminoloogiakomisjon* – Lennuameti terminoloogiakomisjon* – Merekeele nõukoda* – Kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogia komisjon