VIII mitmeteaduslik eesti teaduskeele konverents


Sündmuse detailid

  • Date:

2. detsembril 2022 toimub Tallinna Ülikoolis VIII mitmeteaduslik eesti teaduskeele konverents. Osalema on oodatud kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala teadlased, õppejõud, doktorandid ning teadustekstide eestindajad ja toimetajad.
Konverentsile on avatud nii ettekannete, vaatmike kui ka töötoaideede esitamine. Osalejatele avaneb registreerumine oktoobris.
Käsitletavana on oodatud (välistamata muud eesti teaduskeelt puudutavat)
  •  teadus- ja üldkeele vastastikmõju
  • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk, sh kirjutaja või toimetaja seisukohast
  • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused
  • kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või nende kokkuvõtete eesti keele eritelu, sh juhendaja seisukohast
  • kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh eesti teaduskeele õppe olukord
  • teadusteksti tõlkimine eesti keelde ja eesti keelest võõrkeelde

Võimalikke käsitlustasandeid: tekst – lause – üld- ja oskussõnavara.
Ettekande pikkus kuni 20 minutit (+ küsimused ja arutelu). Oodatud on ka vaatmikud suuruses A0 või A1. Ettekande või vaatmiku lühitutvustust palume 25. oktoobriks 2022 mahus kuni 2500 tärki (v.a allikaviited) aadressil teaduskeel2022@tlu.ee docx-, doc- või odt-vormingus. Pakutu vastuvõtmisest teatame 5. novembriks.
NB!
Konverentsiga seoses saab korraldada mistahes valdkonna või eriala eesti teaduskeele probleemistikule keskenduva minisümpoosioni või töötoa. Sellekohase soovi (pealkiri, lühitutvustus, teemajuhi nimi, eeldatav kestus) palume saata 10. oktoobriks 2022 aadressil teaduskeel2022@tlu.ee.
Osalemine on tasuta. Palume registreeruda hiljemalt 20. novembril 2022 TLÜ konverentsikeskuse registreerimisvormi kaudu, mis avatakse oktoobris.
Konverentsi sisutoimkond
dr Peep Nemvalts, TLÜ
dr Helin Puksand, TLÜ
doktorand Helena Lemendik, TÜ ja TLÜ
Lisateave
Peep Nemvalts,
TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja
Peep.Nemvalts@tlu.ee