IX mitmeteaduslik eesti teaduskeele konverents


Sündmuse detailid


24. novembril 2023 toimub Tallinna Ülikoolis IX mitmeteaduslik eesti teaduskeele konverents. Juba praegu saab konverentsile registreerida ettekande või vaatmiku, alates septembrist saavad end kirja panna ka teised osalejad.
Osalema on oodatud kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala teadlased, õppejõud, doktorandid ning teadustekstide eestindajad ja toimetajad.
Käsitletavana on oodatud (välistamata muud eesti teaduskeelt puudutavat)
  • teadus- ja üldkeele vastastikmõju
  • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk, sh kirjutaja või toimetaja seisukohast
  • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused
  • kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või nende kokkuvõtete eesti keele eritelu, sh juhendaja seisukohast
  • kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh eesti teaduskeele õppe olukord
  • teadusteksti tõlkimine eesti keelde ja eesti keelest võõrkeelde

Võimalikke käsitlustasandeid: ühiskond – kõrgharidus – tekst – lause – üld- ja oskussõnavara.
Ettekande pikkus kuni 20 minutit (+ küsimused ja arutelu). Oodatud on ka vaatmikud suuruses A0 või A1. Ettekande või vaatmiku lühitutvustust palutakse 15. oktoobriks 2023 mahus kuni 2500 tärki (v.a allikaviited) aadressil teaduskeel2023@tlu.ee docx-, doc- või odt-vormingus. Pakutu vastuvõtmisest teatavad korraldajad 20. oktoobriks.
NB! Konverentsiga seoses saab korraldada mistahes valdkonna või eriala eesti teaduskeele probleemistikule keskenduva minisümpoosioni või töötoa Sellekohane soov (pealkiri, lühitutvustus, teemajuhi nimi, eeldatav kestus) palutakse saata 10. septembriks 2023 aadressil teaduskeel2023@tlu.ee.
Osaleda saab tasuta. Registreeruda saab hiljemalt 15. novembril 2023 TLÜ konverentsikeskuse registreerimisvormi kaudu, mis avatakse septembris.
Konverentsi sisutoimkond
dr Peep Nemvalts, TLÜ
dr Helin Puksand, TLÜ doktorand Helena Lemendik, TÜ ja TLÜ
Lisateave
Peep Nemvalts,
TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja
Peep.Nemvalts@tlu.ee