Toetused 2017

Terminisõnastike, andmebaaside ja terminikomisjonide konkurss

Riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” juhtkomitee otsustas 13. aprillil 2017 toetada järgmiseid terminikomisjone: 1) Haridusterminoloogia komisjon (Helin Puksand, helin.puksand@tlu.ee) – 1 900 2) Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond (Kalju Tammaru, Piret Pärgma, piret.pargma@nlib.ee) – 2 200 3) Teatriterminoloogia toimkond (Tiia Sippol, tiia@teater.ee) – 1 700 avalikustamisel 4) Käsitööteaduse oskuskeele toimkond (Ave Matsin, ave.matsin@ut.ee) – 1 700 5) Sotsioloogia terminivara komisjon Tallinna Ülikoolis (Triin Roosalu, triin.roosalu@tlu.ee) – 1 200 6) Eesti Muusikateraapia Ühingu term. ja definitsioonide töögrupp (Maria Vessmann, maria.vessmann@eesti.ee) – 1 700 7) Muuseumiterminoloogia komisjon (Agnes Aljas, agnesaljas@gmail.com) – 1 700 8) Eestikeelse botaanilise term. komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures (Toomas Kukk, tomkukk@gmail.com) – 1 500 9) TÜ kliinilise meditsiini instituudi (KMI) kliiniliste erialade arengu töörühm (Kaja Põlluste, kaja.polluste@ut.ee) – 1 800 10) Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (Matti Masing, matti@ut.ee) – 1 500 11) EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (Ülle Sihver, ylle.sihver@emu.ee) – 900 12) Geoinformaatika ja geomaatika erialaterminoloogia komisjon (Tõnu Oja, tonu.oja@ut.ee) – 1 400 13) Eesti Jahtklubide Liit, Terminoloogia komisjon (Triin Sepp, triin.sepp@gmail.com) – 1 700 14) Geoloogia terminoloogia komisjon (Tiia Kurvits, tiia.kurvits@emu.ee) – 1 200 15) Eesti Aiandusliidu aiandusterminoloogia komisjon (Väino Eskla, aiatark@aiatark.ee) – 1 700 16) Arheoloogia terminoloogia komisjon (Kätlin Jansons, katlin.jansons@ut.ee, Marge Konsa, marge.konsa@ut.ee) – 1 800 17) Loomakasvatusalase terminoloogia toimkond (Peep Piirsalu, peep.piirsalu@emu.ee) – 1 600 18) TTÜ metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm (Rein Laaneots, reinlaaneots@gmail.com) – 1 500 19) Filmikunsti terminikomisjon (Veiko Vaatmann, veiko.vaatmann@tlu.ee) – 1 700 20) Keemia terminikomisjon (Kalle Truus, truus@tlu.ee) – 1 700 21) Projektide, programmide ja projektiportfellide juhtimine (Taavi Tamberg, taavi.tamberg@ut.ee) – 1 700 22) TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži et õigusterminoloogia vn keelde tõlkimise toimkond (Oksana Palikova, oksana.palikova@ut.ee) – 1 700 23) Tartu Ülikooli foneetika labor (Pärtel Lippus, partel.lippus@ut.ee) – 1 700 24) Biokeemia terminid (Indrek Viil, viil@ut.ee) – 1 500 25) Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (Lauri Saks, lauri.saks@ut.ee) – 1 500 26) Limnoloogilise terminoloogia komisjon (Toomas Kõiv, toomas.koiv@emu.ee) – 1 800 Jätkuprojekt 27) Mõistepõhine matemaatika terminikogu (Mati Abel, mati.abel@ut.ee) – 1 500 Kokku 43 500 eurot.  

Kõrgkoolide terminoloogiamoodulite toetamine

Tallinna Ülikool (Peep Nemvalts) – 11 000 Eesti Maaülikool (Ülle Sihver) – 4 500 Tartu Ülikool (Märt Roosaare) – 3 000 Tartu Ülikool (Tarmo Kulmar) – 1 500

Kokku 20 000 eurot

 

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Jaak-Albert Metsoja, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale Lauri Juhan Liivamägi, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale Hardo Becker, EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut (500 eurot) link väitekirjale Marko Teder, EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut (500 eurot) link väitekirjale Olga Einasto, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale

 

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Nele Nutt, TTÜ inseneriteaduskonna lektor (850 eurot) Madis Vasser, TÜ arvutiteaduse instituudi 1. aasta doktorant (700 eurot) Anne Kokkov, TÜ filosoofia ja semiootika instituudi 4. aasta doktorant (650 eurot)