Toetused 2016

Terminisõnastike, andmebaaside ja terminikomisjonide konkurss

Riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” juhtkomitee otsustas 31. märtsil 2016 toetada järgmiseid terminikomisjone: 1) Säästev areng ja ökoloogia (Mart Külvik, Mart.Kylvik@emu.ee) – 1 400 2) Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond (Kalju Tammaru, Piret Pärgma piret.pargma@nlib.ee) – 1 700 3) Poliitika ja valitsemise terminoloogiatöörühm (Leif Kalev) – 1 100 4) Sotsioloogia terminivara komisjon Tallinna Ülikoolis (Triin Roosalu) – 1 100 5) Teraapialoomi kaasavate organisatsioonide terminikomisjon (Liis Teesaar, liisteesaar@teraapiakoer.ee) – 1 400 6) Geoterminite komisjon (Tiia Kurvits) – 1 400 7) Geoinformaatika ja geomaatika erialaterminoloogia komisjon (Tõnu Oja) – 1 400 8) Eesti Muusikateraapia Ühingu terminoloogia ja definitsioonide töögrupp (Maria Vessmann) – 1 000 9) Käsitööteaduse oskuskeele toimkond (Ave Matsin, ave.matsin@ut.ee) – 1 300 10) Uskumusolendite terminisõnastiku toimkond (Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee) – 1 000 11) Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse Ida mõtteloo terminoloogia töörühm (Märt Läänemets, mart.laanemets@ut.com) – 1 300 12) Botaanilise terminoloogia komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures (Toomas Kukk, tomkukk@gmail.com) – 1 300 13) Eesti Looduseuurijate Seltsi entomoloogiasektsioon (Ivar Ojaste, secretarius@elus.ee) – 1 300 14) Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (Matti Masing, matti@ut.ee) – 1 300 15) Eesti Aiandusliidu aiandusterminoloogia komisjon (Väino Eskla) – 1 400 16) Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (Ülle Sihver, Ylle.Sihver@emu.ee) – 900 17) Meditsiinifüüsika terminoloogia komisjon (Kalle Kepler, kalle.kepler@ut.ee) – 1 300 18) Teenuste disain ja juhtimine (Katrin Saks, Katrin.Saks@ut.ee) – 1 300 19) Loomakasvatusalase terminoloogia toimkond (Peep Piirsalu, Peep.Piirsalu@emu.ee) – 1 300 20) Kosmoseterminite komisjon (Uno Veismann, uno.veismann@to.ee) – 600 21) Muuseumiterminite toimkond (Agnes Aljas, agnesaljas@gmail.com) – 1 000 22) Haridusterminoloogia komisjon (Helin Puksand, helinp@tlu.ee) – 1 500 23) Eesti Looduseuurijate Seltsi geoloogiasektsioon (Liisa Lang, liisa.lang@ut.ee) – 1 300 24) Arheoloogia terminoloogia komisjon (Kätlin Jansons, katlin.jansons@ut.ee) – 1 700 25) Eesti linnunimetuste komisjon (Andres Kalamees, Eerik Leibak, eerik@elfond.ee) – 300 26) Tootmistehnika ja -süsteemide terminitöörühm (Tauno Otto, tauno.otto@gmail.com) – 1 500 27) MTÜ Eesti Küberfüüsika Selts (Adelheid Kiriland, adelheid.kiriland@kfst.ee) – 1 000 28) Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (Lauri Saks, slauris@ut.ee) – 1 300 29) Metallitööde terminoloogia töörühm (Anu Kull, anu.kull@tlmk.ee) – 1 400 30) Statistikaterminite töörühm (Ene-Margit Tiit, ene.tiit@ut.ee) – 1 100 31) Keemia terminikomisjon (Kalle Truus, truus@tlu.ee) – 1 200 32) Limnoloogilise terminoloogia komisjon (Toomas Kõiv, toomas.koiv@emu.ee) – 1 000 33) Arhitektuuri oskussõnastiku terminikomisjon (Maris Veeremäe, maris.veeremae@artun.ee) – 1 100 34) Tartu Ülikooli filosoofia osakond (Mats Volberg) – 1 000 35) Tallinna Tehnikaülikooli metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm (Rein Laaneots, reinlaaneots@gmail.com) – 1 000 36) Veterinaarparasitoloogia (Toivo Järvis, Toivo.Jarvis@emu.ee) – 1 000 Jätkuprojekt 37) Mõistepõhine matemaatika terminikogu (Mati Abel) – 1 500 Kokku  44 700 eurot.  

Kõrgkoolide terminoloogiamoodulite toetamine

Tallinna Ülikool – 11 100 eurot Eesti Maaülikool – 5 000 eurot Tartu Ülikool – 3 900 Kokku 20 000 eurot.  

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Diana Eerma, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale Kaia Kask, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale Kristi Praakle, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (500 eurot) link väitekirjale Kadri Aavik, TLÜ ühiskonnateaduste instituut (500 eurot) link väitekirjale Liisa Lang, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale Renate Rutiku, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale Mario Öeren, TTÜ keemiainstituut (500 eurot) link väitekirjale Berit Tein, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (500 eurot) link väitekirjale Risto Ilves, EMÜ tehnikainstituut (500 eurot) link väitekirjale Priit Põllumäe, EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut (500 eurot) link väitekirjale Sirje Kupp-Sazonov, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkond (500 eurot) link väitekirjale  

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Anni Jürine, TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži spetsialist-assistent (700 eurot) Kai Rünk, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadur (440 eurot) Anneli Randla, EKA kunstikultuuri teaduskonna dotsent (500 eurot) Tauri Roosipuu, TTÜ Eesti Mereakadeemia 3. aasta üliõpilane (800 eurot) Madli Pesti, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 4. aasta doktorant (450 eurot) Andrus Org, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppejõud (450 eurot) Ingo Valgma, TTÜ mäeinstituudi professor (420 eurot)