Toetused 2015

Terminisõnastike, andmebaaside ja terminikomisjonide konkurss

Riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” juhtkomitee otsustas 17. märtsil 2015 toetada järgmiseid terminikomisjone: 1) Eesti Looduseuurijate Seltsi entomoloogiasektsioon (Ivar Ojaste) – 2 500 2) Eesti E-tervise SA terminoloogia töörühm (Krista Kärt) – 1 200 3) Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (Matti Masing) – 1 800 4) Poliitikateooria terminoloogia komisjon (Eva Piirimäe) – 1 600 5) Eesti Muusikateraapia Ühingu terminoloogia ja definitsioonide töögrupp (Maria Vessmann) – 1 600 6) TÜ Maateaduste ja Ökoloogia instituudi geoloogia osakond, erialaterminoloogia töörühm (Tiit Hang) – 1 000 7) Eesti linnunimetuste komisjon (Andres Kalamees) – 2 000 8) Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond (Kalju Tammaru) – 2 000 9) Eesti Aiandusliidu aiandusterminoloogia komisjon (Väino Eskla) – 2 300 10) Andmekaitse ja infoturbe toimkond (Mari Seeba) – 2 500 11) EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (Ülle Sihver) – 900 12) Metallitööde terminoloogia töörühm (Anu Kull) – 2 100 13) Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (Lauri Saks)  – 2 000 14) Eestikeelse botaanilise terminoloogia komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures (Toomas Kukk) – 2 500 15) Ida mõtteloo eestikeelse terminoloogia komisjon (Märt Läänemets) –  2 400 16) Arheoloogia terminoloogia komisjon: Arheoviki (Kätlin Jansons) – 1 700 17) Eesti arhitektuuri oskussõnastiku koostamise töörühm (Maris Veeremäe) – 2 500 18) Eesti Looduseuurijate Seltsi geoloogiasektsioon (Liina Laumets) – 3 000 19) Haridusterminoloogia komisjon  [peagi avatud kõigile kasutajatele] (H. Puksand, V. Maanso) – 2 700 20) SÕNASTAJA. Eesti muuseumihariduse muutuv mõistestik (Anu Purre) – 2 000 21) Kosmoseterminite komisjon (Uno Veismann) – 1 000 22) Keemia terminikomisjon (Kalle Truus) – 1 000 23) Veterinaarparasitoloogia (Toivo Järvis) – 1 000 24) Loomakasvatusalase terminoloogia toimkond  (Peep Piirsalu) – 2 000 25) Tallinna Tehnikaülikooli metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm (Rein Laaneots) – 1 400 Jätkuprojekt 26) Mõistepõhine matemaatika terminikogu (Mati Abel) – 1 500 Kokku 48 200 eurot.

Kõrgkoolide terminoloogiamoodulite toetamine

Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskus – 10 000 eurot Eesti Maaülikool – 4 000 eurot Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut – 3 200 Tartu Ülikool – 2 800 Kokku 20 000 eurot.

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Andro Kitus, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskond (700 eurot) link väitekirjale Riina Kaasik, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (500 eurot) link väitekirjale Ants-Hannes Viira, EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut (500 eurot) link väitekirjale Indrek Must, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale Georgi Hudjašov, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (700 eurot) link väitekirjale Jaanus Suurväli, TTÜ matemaatika- ja loodusteaduskond (800 eurot) link väitekirjale Elizaveta Fomina, TÜ filosoofiateaduskond (600 eurot) link väitekirjale Katrin Kello, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskond (500 eurot) link väitekirjale Marge Uppin, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale Maarika Liik, TÜ arstiteaduskond (500 eurot) link väitekirjale Indrek Melts, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (800 eurot) link väitekirjale Ede Oja, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale Liis Sabre, TÜ arstiteaduskond (500 eurot) link väitekirjale Jaanika Anderson, TÜ filosoofiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale Indrek Suitso, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (564 eurot) link väitekirjale

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Reet Hendrikson, TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 3. aasta doktorant (2100 eurot) Eleri Aedmaa, TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta doktorant (800 eurot) Riina Kasterpalu, TÜ suulise eesti keele korpuse spetsialist (1200 eurot) Jaanika Erne, TÜ õigusteaduskonna 4. aasta doktorant (1640 eurot) Villem Voormansik, TÜ geograafia eriala 1. aasta magistrant (2400 eurot) Tambet Matiisen, TÜ informaatika eriala 1. aasta doktorant (800 eurot)