Toetused 2013

Terminisõnastike, andmebaaside ja terminikomisjonide konkurss

Riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” juhtkomitee otsustas 29. novembril 2013 toetada järgmiste terminisõnastike ja terminibaaside koostamist: 1) TTÜ puiduterminoloogia töörühm (TTÜ emeriitdotsent Rein Reiska) – 5000 eurot, kaheaastane jätkuprojekt. 2) Mõistepõhine matemaatika terminikogu (Tartu Ülikooli emeriitprofessor Mati Abel) – 7500 eurot, viieaastane jätkuprojekt. Kättesaadav väljatrükina. 3) Arheoloogia terminoloogiaveeb Arheowiki/arheoloogia terminoloogia töörühm (Kätlin Jansons) – 1500 eurot. 4) Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjon (Väino Eskla) – 5000 eurot. 5) Botaanilise terminoloogia komisjon Eesti looduseuurijate seltsi juures (Toomas Kukk) – 2300 eurot. 6) Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (Ülle Sihver) – 800 eurot. Kokku 22 100 eurot.

Kõrgkoolide terminiõppe toetamine

Tallinna Ülikool – 8 900 eurot Eesti Maaülikool – 4 000 eurot

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Nikolai Kuznetsov – 500 eurot Kristina Lindemann – 500 eurot Erik Salum – 500 eurot Jane Klavan – 500 eurot Margus Leppik – 500 eurot

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Halliki Põlda – 550 eurot Astrid Saava – 2 350 eurot Anne Okas – 1 500 eurot