Taotlemine

Toetusi jagatakse nelja konkursi kaudu:

I TERMINISÕNASTIKE, ANDMEBAASIDE JA TERMINIKOMISJONIDE KONKURSS

Vaadake konkursitingimusi ja täitke taotlusvorm (tähtaeg oli 6. märts 2017).

II KÕRGKOOLIDE TERMINIÕPPE TOETAMINE

Vaadake konkursitingimusi ja täitke taotlusvorm (tähtaeg oli 6. märts 2017).

III VÕÕRKEELSE VÄITEKIRJA EESTIKEELSE RESÜMEE STIPENDIUM

Vaadake konkursitingimusi ja täitke taotlusvorm (tähtaeg oli 6. märts 2017).

IV EESTIKEELSE TERMINOLOOGIA SIHTSTIPENDIUM

Vaadake konkursitingimusi ja täitke taotlusvorm (tähtaeg oli 6. märts 2017).

 

 

Terminisõnastike ja terminibaaside toetamise taotlusi arutab juhtkomitee koos ekspertidega, vajadusel võetakse ühendust taotlejaga. Projekte toetatakse valdkondade vajadustest lähtuvalt. Tulemustest antakse teada kuu aja jooksul (kui pole teatatud teisiti).

On soovitatav, et terminoloogiaprogrammi toetuse saanud terminisõnastike ja terminibaaside tegijad kasutaksid mõistepõhist üldkasutatavat terminibaasi.

Soovitame Eesti Keele Instituudi pakutavat tasuta töövahendit:

Termeki term.eki.ee

See on koostamise ja toimetamise keskkond, mitte talletamise või kasutajale esitamise keskkond. Selle abil on võimalik terminoloogi tööd lihtsustada ja sõnastike kvaliteeti oluliselt parandada. Seal saab tehtud töö ka teistele kasutajatele avalikuks teha.